Programare Orientata pe Obiecte


Clase Virtuale

Sa se implementeze o clasa ce exemplifica conceptul de mostenire virtuala.

#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

class B {
 protected:
   int b;
 public:  
   B(int b = 0){
     this->b=b;  
     cout <<"Apel constructor clasa B("<<b<<")"<<endl;
   }    
   void print(){
     cout<<"In B b="<<b<<endl;
   }
};

class B1: virtual public B{
 protected:
   int b1;
 public:
    B1(int b1, int b=1):B(b){
     this->b1 = b1;   
     cout <<"Apel constructor clasa B1"<<endl;     
    }
   void print(){
     cout<<"In B1 b="<<b<<", b1="<<b1<<endl;
   }  
};


class B2: virtual public B{
 protected:
   int b2;
 public:
    B2(int b2, int b=2):B(b){
     this->b2 = b2;    
     cout <<"Apel constructor clasa B2"<<endl;
    }  
    void print(){
     cout<<"In B2 b="<<b<<", b2="<<b2<<endl;
   }   
};

class D: public B1, public B2 {
 public:
  
   D(int b, int b1, int b2): B1(b1), B2(b2), B(b){
    cout <<"Apel constructor clasa D"<<endl;
   }    
   void print(){
     cout<<"In D b="<<b<<", b1="<<b1<<", b2="<<b2<<endl;
   }  
};int main (){
  D d(0,1,2);
  d.print();
  d.B1::print();
  d.B2::print();
}

In urma rularii programului se obtine urmatorul output:

Apel constructor clasa B(0)
Apel constructor clasa B1
Apel constructor clasa B2
Apel constructor clasa D
In D b=0, b1=1, b2=2
In B1 b=0, b1=1
In B2 b=0, b2=2

Functii virtuale

Sa se implementeze o clasa ce reprezinta notiunea de "plansa de desen". O plansa de desen este formata dintr-o multime de figuri geometrice precum: cercuri, deptunghiuri, patrate, etc.

#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

class Punct {
   float x,y;
  public:
   Punct(float x = 0, float y = 0);     
   void setX(float x);
   float getX();
   void setY(float y);
   float getY();
   friend ostream & operator << (ostream &out, Punct &p);
};

Punct:: Punct(float x, float y){
   this->x = x; this->y = y; 
}

void Punct::setX(float x){
   this->x = x;
}

float Punct::getX(){
   return x;
}

void Punct::setY(float y){
   this->y = y;
}

float Punct::getY(){
   return y;
}

ostream & operator << (ostream &out, Punct &p){
  out<<"("<<p.x<<","<<p.y<<")";
  return out;
}
class FiguraGeometrica {
   public:
     virtual void print();
     virtual ~FiguraGeometrica();    
};


void FiguraGeometrica::print(){
   cout<<"Figura Geometrica Oarecare"<<endl;
}
FiguraGeometrica::~FiguraGeometrica(){
   cout<<"Apel destructor FiguraGeometrica"<<endl;
}

class Cerc: public FiguraGeometrica {
    Punct centru;
    float raza;
   public:    
    Cerc (Punct c, float r); 
    Cerc::~Cerc();
    void print();  
};
Cerc::Cerc(Punct c, float r):centru(c), raza(r){
}
void Cerc::print(){
   cout<<"Cerc ("<<centru<<","<<raza<<")"<<endl;
}
Cerc::~Cerc(){
   cout<<"Apel destructor Cerc"<<endl;
}

class Dreptunghi: public FiguraGeometrica {
   Punct colt_s_s; //colt stanga sus
   Punct colt_d_j; //colt dreapta jos
   public:
   Dreptunghi (Punct c_s_s, Punct c_d_j); 
   ~Dreptunghi();
   void print();   
};   

Dreptunghi::Dreptunghi(Punct c_s_s, Punct c_d_j): colt_s_s(c_s_s), colt_d_j(c_d_j){
}

void Dreptunghi::print(){
   cout<<"Dreptunghi ["<<colt_s_s<<","<<colt_d_j<<"]"<<endl;;
}
Dreptunghi::~Dreptunghi(){
   cout<<"Apel destructor Dreptunghi"<<endl;
}

class Plansa {
   FiguraGeometrica **pFiguri;
   int nrFiguri;
  public:
    Plansa(int n, FiguraGeometrica *f[]);
    Plansa(const Plansa &plansa);
    ~Plansa();
    void print();   
};
Plansa::Plansa(int n, FiguraGeometrica *f[]){
   nrFiguri=n;      
   pFiguri = new FiguraGeometrica*[nrFiguri];
   for(int i=0;i<nrFiguri;i++){
    pFiguri[i] = f[i];
   }      
}

Plansa::Plansa(const Plansa &plansa){
   nrFiguri=plansa.nrFiguri;      
   pFiguri = new FiguraGeometrica*[nrFiguri];
   for(int i=0;i<nrFiguri;i++){
    pFiguri[i] = plansa.pFiguri[i];
   }      
}
Plansa::~Plansa(){
  if (pFiguri != 0){
    delete pFiguri;
    pFiguri = 0;    
  }       
}

void Plansa::print(){
   cout<<"Plansa:"<<endl;
   cout<<"======================================="<<endl;
   for(int i=0;i<nrFiguri;i++){
    if (pFiguri[i]!=0){
     pFiguri[i]->print();
    }
   }      
  cout<<"======================================="<<endl;
}
int main(){
  Cerc c(Punct(0,0),1);
  c.print();
  Dreptunghi d(Punct(0,1),Punct(2,0));
  d.print();
  FiguraGeometrica *f[]={&c,&d}; 
  Plansa plansa(2,f);
  plansa.print();  
}   

Cerc ((0,0),1)
Dreptunghi [(0,1),(2,0)]
Plansa:
=======================================
Cerc ((0,0),1)
Dreptunghi [(0,1),(2,0)]
=======================================
Apel destructor Dreptunghi
Apel destructor FiguraGeometrica
Apel destructor Cerc
Apel destructor FiguraGeometrica    

Tema

 1. Explicati output-ul programelor prezentate anterior.

 2. Implementati urmatoarea ierahie de clase: Animal, Mamifer, AnimalZburator, Liliac.

 3. Imlementati o ierarhie de clase care reprezinta aticolele dintr-o biblioteca.