Inginerie Software


Specializarea Informatica

FISA DISCIPLINEI

Anul universitar 2009 - 2010  Departament Home


Cod : I2305
Titular curs : Lector dr. M. Cosulschi
Forma de invatamant : Informatica (3 ani)
Ciclul : I
Semestrul 1, Curs : 2h, Laborator : 2h
Nr. credite : 6
Profil : Informatica
Specializare : Informatica
Tip disciplina : optionala
Categoria formativa : de formare


Obiective:

 • Insusirea unor cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program, conceptele si preocuparile moderne cu privire la scrierea sofware-ului de aplicatie

Continutul cursului:

 • Etapele dezvoltarii unui produs software
  1. Ciclul de viata a unui program
  2. Conceptualizarea
  3. Analiza
  4. Proiectarea
  5. Evolutia
  6. Intretinerea

 • Limbajul unificat de modelare UML
  1. Aparitie si evolutie
  2. Diagrama cazurilor de utilizare
  3. Diagrama claselor
  4. Diagrama de stare
  5. Diagrama de secventa
  6. Diagrama de colaborare
  7. Diagrama de activitate
  8. Studii de caz

 • Studii de caz
  1. Specificarea cerintelor sistemului
  2. Analiza cerintelor
  3. Analiza domeniului
  4. Design arhitectural
  5. Design detaliat
  6. Proiectarea interfetei utilizator
  7. Implementarea

 • Standarde de codificare

 • Sabloane de proiectare
  1. Sabloane structurale: decorator, composite
  2. Sabloane creationale: abstract factory
  3. Sabloane comportamentale: iterator
  4. Sabloane fundamentale: interface

Forma de evaluare: examen

Bibliografie:
 1. Ian Sommerville, Software engineering (7th edition), Pearson, Addison Wesley, 2004.
 2. Craig Larman, Applying UML and patterns an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development, Prentice Hall PTR, 2005.
 3. Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Software architecture in practice (2nd edition), Pearson, Addison Wesley, 2003.
 4. Frank Buchmann, Regine Meunier, Peter Sommerlad, Michael Stal, Pattern-oriented software architecture a system of patterns, John Wiley & Sons, 1996.
 5. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Distributed systems, concepts and design (3rd edition), Pearson, Addison Wesley, 2001.
 6. Ed Roman, Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Mastering Enterprise JavaBeans (3rd edition), Wiley, 2005.
 7. Software Engineering Body of Knowledge, IEEE, 2004, (http://www.swebok.org)
 8. M. Cosulschi: Note de curs, 2007

Material didactic:


Ultima actualizare: Septembrie 2009