Metodologia Cercetarii Stiintifice in Informatica

FISA DISCIPLINEI 

 

 • Cod: MMIA109
 • Titular curs: Conf.univ.dr.N.Constantinescu
 • Forma de invatamant: master
 • Ciclul 2 Anul 1
 • Semestrul 2, Curs: 14h, Laborator: 14h
 • Nr. credite: 4
 • Profil: informatica
 • Specializare: Inteligenta Artificiala
 • Tip disciplina: obligatorie
 • Categoria formativa: de specialitate
 • Forma examinare : Colocviu

Obiective

 • Insusirea cunostiintelor necesare elaborarii unei lucrari stiintifice
 • Insusirea mediului de editare academic
 • Elaborarea prezentarii unei lucrari stiintifice

Continutul Cursului

 1. Etapele cercetarii stiintifice
 2. Modul de studiu in domeniul cercetarii in Informatica
 3. Partile componente ale unei lucrari stiintifice
 4. Continuitatea in cercetarea stiintifica
 5. Lucrul in echipa in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica
 6. Managementul unei echipe de cercetare stiintifica
 7. Elaborarea proiectelor de cercetare pentru competitiile nationale si internationale
 8. Editarea lucrarilor stiintifice
 9. Elaborarea prezentarilor stiintifice


Bibliografie

 1. Note de curs

Modalitate de examinare

 • Studentii vor elabora un proiect de cercetare care va fi finalizat prin:
  • submiterea unui articol la un Jurnal recunoscut international si pregatirea prezentarii sale intr-un mediu specializat (Beamer, PsTricks, Prosper, etc.)
  • sau
  • printr-un raport de cercetare acceptat spre publicare intr-o editura recunoscuta CNCSIS/International