FACULTATEA DE MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII, DEPARTAMENTELE DE MATEMATICA SI INFORMATICA CRAIOVA


News


Mobilitati studenti


Cuprins :


      Finantarea acordata in cadrul programului ERASMUS Actiunea 2 de catre Comisia Europeana este partiala si trebuie suplimentata prin alte contributii. Finantarea complementara poate fi obtinuta dintr-o varietate de surse, din interiorul sau exteriorul universitatii, din surse nationale sau regionale, publice sau private.
      Grantul alocat lunar studentilor ERASMUS, calculat in functie de bugetul national acordat acestei actiuni si de numarul studentilor selectionati pe baza deciziei universitatilor, nu poate acoperi decat o mica parte din cheltuielile de transport si de subzistenta (cazare, masa, taxe de folosire a unor facilitati in cadrul universitatilor gazda etc.).
      Statutul de bursier ERASMUS" excepteaza insa pe beneficiarii de mobilitati de plata taxelor de curs. Asigurarea tuturor cheltuielilor directe implicate de desfasurarea unei perioade de studiu intr-o universitate gazda reclama cu necesitate suplimentarea grantului ERASMUS. Suplimentarea poate proveni din resursele proprii ale beneficiarului, prin contributia propriei universitati, de la alti sponsori (intreprinderi, institutii din tara si din strainatate) sau prin cumulul a mai multora dintre aceste surse, fara insa ca acelasi tip de cheltuieli (de exemplu: transport) sa fie acoperit din surse diferite.
      Consiliul National SOCRATES a recomandat conducerilor tuturor universitatior participante sa considere asigurarea conditiilor financiare ale studentilor pe perioada studiilor drept o cerinta esentiala a unei bune organizari a mobilitatilor. In mod concret s-a recomandat alocarea de catre universitati din fonduri extrabugetare a unei sume minimale de 200 Euro/luna/student. Alocatia poate fi crescuta sau scazuta in functie de situatia materiala a fiecarui student.
      S-a recomandat de asemenea punctelor de contact ERASMUS dezvoltarea unui sistem de atragere de fonduri din partea potentialilor sponsori locali (intreprinderi, banci, firme) care pot fi co-interesati in desfasurarea cu bune rezultate a mobilitatilor unora dintre studenti.
      Pe de alta parte, statutul de student ERASMUS nu presupune in mod obligatoriu acordarea unui grant. O parte din studenfii selectati pot sa isi acopere integral din surse complementare de finantare cheltuielile implicate de perioada de studiu in strainatate. Ei beneficiaza insa de toate celelalte drepturi ale unui student ERASMUS (exceptarea platii taxelor de studiu la universitatea-gazda, recunoasterea perioadei de studiu in strainatate etc.). Acesti studenti sunt desemnati in terminologia formala a Actiunii: "zero-grant ERASMUS students".


Criterii de eligibilitate pentru studenti

 • In cadrul Programului SOCRATES/ERASMUS sunt posibile urmatoarele tipuri de fluxuri de mobilitati:

  • intre doua state membre UE;

  • intre o "tara asociata" la programul Socrates si un stat membru UE;

 • Mobilitatile intre doua "tari asociate" nu sunt eligibile;

 • Pot participa la programul ERASMUS studentii care au absolvit primul an de studiu;

 • Studentii ERASMUS sunt scutiti de plata taxelor de studii la universitatea gazda;

 • Creditele obtinute in urma mobilitatilor sunt recunoscute de catre universitatile din care provin studentii;

 • Bursele acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continue sa fie piatite acestora pe parcursul perioadei de studiu la universitatea gazda;

 • Durata studiilor in strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi in programul de mobilitate este de minimum 3 luni si de maximum 12 luni. Pentru perioade de studiu mai mari de 3 luni pot fi prevazute si stagii de practica in continuarea stagiului de studii;

 • Un student ERASMUS nu poate primi finantare a doua oara in cadrul Programului ERASMUS. Aceasta regula se aplica si pentru studentii cu statutul "zero grant ERASMUS student";

 • Institutiile implicate in schimbul de studenti trebuie sa convina, cu fiecare student in parte, asupra unui program de studiu bine determinat (in vederea asigurarii recunoasterii academice a studiilor efectuate), inaintea inceperii perioadei de mobilitate;

 • La sfarsitul fiecarei perioade de studiu in strainatate studentii trebuie sa solicite institutiei atestarea realizarii programului convenit, ca si o foaie matricola cu rezultatele obtinute;

 • In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze fondurile primite.

 • Studentii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte burse sau alocatii, de orice natura, prin alte programe ale Comisiei Europene;

 • Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceluiasi tip de cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu, nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite).


Administrarea granturilor si selectia candidatilor

      Procesul de selectie a studentilor este realizat de catre universitati, pe baza unor criterii, proceduri si termene stabilite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior. Conditiile pentru participarea studentilor la selectie trebuie anuntate din timp la avizierele ERASMUS. Cuantumul suplimentelor de bursa ERASMUS este stabilit de universitati, el trebuind sa se incadreze In limitele minime si maxime aprobate de Consiliul National SOCRATES si in conformitate cu criteriile stabilite in Ghidul candidatului.
Universitatea de origine va incheia cu fiecare student ERASMUS un contract in care se vor stipula: nivelul grantului, durata, programa de studii (learning agreement), obligatia studentului de a realiza integral programul de studii stabilit, fapt certificat de catre institutia gazda. In contract se va mentiona faptul ca neindeplinirea de catre student a obligatiilor contractuale va atrage obligatia de rambursare a bursei. Contractul dintre student si universitate va fi in mod obligatoriu semnat de ambele parti (din partea universitatii de catre persoana autorizata a semna, conform Contractului Institutional).


Intensive Language Preparation Courses (ILPC)

Ce reprezinta ILPC?

      In cadrul activitatii ILPC, un numar de universitati selectate de catre Agentiile Nationale Socrates organizeaza cursuri intensive de invatare a limbilor europene mai putin raspandite si mai putin studiate, destinate studentilor ERASMUS care urmeaza sa efectueze un stagiu de mobilitate in tarile respective.

In vara anului 2001 cursurile ILPC s-au desfasurat in urmatoarele tari: Comunitatea Flamanda; Danemarca; Finlanda; Grecia; Italia; Olanda; Portugalia; Suedia; Islanda;Norvegia; Bulgaria, Cipru; Republica Ceha; Estonia; Ungaria; Lituania; Letonia; Malta; Polonia, Romania; Slovacia; Slovenia.

Cine poate participa?

      Cursurile ILPC se adreseaza studentilor selectati pentru mobilitati ERASMUS in anul academic urmator. Cursurile pot fi organizate pe doua niveluri de studiu: incepator si mediu.

Cum se candideaza?

      Candidaturile studentilor vor fi depuse la universitatea de origine, care va fi responsabila pentru trimiterea acestora catre institutiile care organizeaza cursuri ILPC. Formularele de candidatura si informatiile cu privire la desfasurarea cursurilor ILPC pot fi gasite la Birourile ERASMUS ale universitatilor participante si la urmatoarea adresa web ILPC www.ilpc.edu.mt.

Care este perioada de desfasurare?

      Cursurile ILPC se desfasoara inaintea inceperii anului academic universitar la o universitate din tara gazda. Durata si perioada de desfasurare a cursurilor variaza intre 3 si 8 saptamani in functie de programul stabilit de universitatea organizatoare. Informatiile cu privire la nivelul, perioada de desfasurare a cursurilor etc. pot fi gasite pe pagina web ILPC,www.ilpc.edu.mt.

Care sunt costurile?

      Studentii participanti vor fi scutiti de plata oricaror taxe universitare (directe sau indirecte) pe perioada efectuarii cursurilor ILPC.


Copyright © 2011 | Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii, Departamentele de Matematica si Informatica, Craiova