Programare distribuita


Specializarea Informatica

FISA DISCIPLINEI

Anul universitar 2009 - 2010  Departament Home


Cod : I2305
Titular curs : Lector dr. M. Cosulschi
Forma de invatamant : Informatica (3 ani)
Ciclul : I
Semestrul 1, Curs : 2h, Laborator : 2h
Nr. credite : 6
Profil : Informatica
Specializare : Informatica
Tip disciplina : optionala
Categoria formativa : de formare


Obiective:

 • formarea deprinderilor de scriere a programelor multithread
 • insusirea metodelor si tehnicilor specifice programarii distribuite
 • dobandirea de cunostinte despre tehnologii de prima mana, utilizate cu succes: servlets, JSP, RMI, JMX
 • intelegerea mecanismului de functionare a aplicatiilor bazate pe Web

Continutul cursului:

 • Sisteme distribuite - caracteristici principale
  1. sisteme distribuite
  2. retele de calculatoare LAN si WAN
  3. topologii de retele
  4. protocoale pentru transportul datelor la nivelul unei retele de calculatoare

 • Arhitecturi client-server
  1. protocolul HTTP (HTTP 1.0, HTTP 1.1)
  2. introducerea conceptului de URI (Uniform Resource Identifier)
  3. prezentarea standardului Mime

 • Limbajul XML
  1. caracteristici XML: structura (elemente, atribute, comentarii, entitati, sectiuni CDATA, instructiuni de procesare, declaratia tipului de document)
  2. validare XML, spatii de nume
  3. DTD (Data Type Description) si schema XML (XSchema)
  4. DOM (document object model) pentru XML
  5. prelucrarea documentelor XML in Java

 • Accesul concurent la resurse. Mecanisme de sincronizare in Java 5.0.

 • Intrari/iesiri in Java: pachetul java.io
  1. fluxuri de date de tip character si de tip octet
  2. fluxuri pentru lucrul cu fisiere; fisiere cu acces direct
  3. fluxuri pentru filtrarea datelor
  4. fluxuri standard de intrare si iesire

 • Comunicatii Java folosind socketi
  1. gestiunea adreselor Internet: InetAddress
  2. comunicare prin TCP
  3. transmitera si receptionarea prin UDP
  4. accesul la resurse Internet prin URL si URLConnection

 • Tehnologia Java servlet
  1. conceptul de servlet, structura, ciclu de viata
  2. containere pentru servleti
  3. facilitati specifice servletilor: gestiunea cererii si a raspunsului, gestiunea sesiunii, gestiunea contextului aplicatiei
  4. deployment-ul unei aplicatii bazata pe servleti
  5. Servlet versus CGI

 • Tehnologia JSP
  1. ciclu de viata, structura unei pagini JSP
  2. elemente de scripting (expresii, scripleti, declaratii, variabile predefinite)
  3. directive import, content-type

 • Dezvoltarea unei aplicatii web mai complexe
  1. analiza cerintelor: cazuri de utilizare, modelul domeniului
  2. proiectarea nivelului functional: modelul conceptual al datelor, diagrama de clase, Facade controller
  3. proiectarea nivelului de persistenta- proiectarea bazei de date

 • Crearea unei aplicatii distribuite folosind RMI (Remote Method Invocation)
  1. descrierea mecanismului RMI si a particularitatilor sale
  2. interfete, obiecte si metode remote
  3. implementarea unui server RMI
  4. implementarea clientului

Forma de evaluare: examen

Bibliografie

Teme:

 1. Tema 1
 2. Tema 2
 3. Tema 3

Proiecte


Ultima actualizare: Octombrie 2009