Menu:


Valid XHTML 1.0 Strict

Programare Orientată Obiect

FIȘA DISCIPLINEI

OBIECTIVE CONTINUT FORMA DE EVALUARE

Fiecare student va primi:

Nota finala se va calcula astfel: 0.50xAL+0.50xLS

BIBLIOGRAFIE
 1. Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language, Adisson-Wesley, 3nd edition, 1997
 2. Bruce Eckel: Thinking in C++, 2nd Edition, Prentice Hall 2000
 3. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995
 4. Liviu Negrescu: Limbajele C ?i C++ pentru începatori, Vol. II, (editia XI), Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2005
 5. Kris Jamsa, Lars Klander: Totul despre C si C++- Manualul fundamental de programare in C si C++, Editura Teora

PREZENTARI CURSURI

 1. Curs 01 - Introducere în Programarea Orientata Obiect
 2. Curs 02 - Crearea si distrugerea obiectelor
 3. Curs 03 - Alocare dinamica. Date si functii statice.pdf
 4. Curs 04 - Clase si functii friend. Supraincarea operatorilor
 5. Curs 05 - Reprezentarea UML
 6. Curs 06 - Mostenire
 7. Curs 07 - Polimorfism
 8. Curs 08 - Clase virtuale.pdf
 9. Curs 09 - Tratarea Exceptiilor
 10. Curs 10 - Clase Template
 11. Curs 11 - Stream-uri
 12. Curs 12 - Sabloane de Proiectare

LABORATOARE

 1. Constructori si destructori
 2. Alocarea dinamica. Date si functii statice intr-o clasa
 3. Clase si functii friend
 4. Supraincarcarea operatorilor
 5. Mostenire
 6. Clase si functii virtuale
 7. Clase Abstracte
 8. Clase Template
 9. Tratarea exceptiilor
PROBLEME PROPUSE
 1. Lista de probleme propuse I
 2. Lista de probleme propuse II
 3. Bilete proba practica