Metodologia Cercetarii Stiintifice in Informatica

FISA DISCIPLINEI

Anul universitar 2012 - 2013  Departament Home


Cod : MIAM114
Titular curs : Conf. dr. M. Cosulschi
Forma de invatamant : Master
Ciclul : 2 Anul : 1
Semestrul : 1, Curs : 1h, Laborator : 1h
Nr. credite : 4
Profil : Informatica
Specializare : Inteligenta Artificiala
Tip disciplina : obligatorie
Categoria formativa : de specialitate


Obiective:

 • Insusirea cunostiintelor necesare elaborarii unei lucrari stiintifice; Insusirea unui mediu de editare; Elaborarea prezentarii unei lucrari stiintifice.

Continutul cursului:

 • Tendinte mondiale in cercetarea stiintifica
  1. conceptul de stiinta, elemente caracteristice
  2. cercetarea stiintifica in societatea informationala

 • Cercetarea stiintifica in Romania
  1. cadrul legislativ existent
  2. Programul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PNCDI
  3. surse de informare, surse de finantare
  4. evolutia institutelor de cercetare si a numarului de cercetatori

 • Etapele metodologice ale cercetarii stiintifice
  1. alegerea si formularea temei de cercetare stiintifica
  2. organizarea activitatii de cercetare
  3. informarea si documentarea pentru efectuarea cercetarii
  4. elaborarea, formularea si verificarea ipotezelor
  5. interpretarea rezultatelor cercetarii stiintifice
  6. concluzii

 • Redactarea si prezentarea unei lucrari stiintifice
  1. tipuri de lucrari stiintifice
  2. etapele redactarii unei lucrari stiintifice
  3. structura unei lucrari stiintifice
  4. prezentarea rezultatelor cercetarii

 • Unde publicam?
  1. jurnale stiintifice: tipuri, clasificare, procesul de recenzie
  2. conferinte stiintifice: tipuri, clasificare, procesul de recenzie
  3. baze de date internationale
  4. ISI Web of Science

Forma de evaluare : examen

Bibliografie:
 1. D. E. Knuth, Volume A, The TeXbook (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984), x+483pp.
 2. D. E. Knuth, Volume B, TeX: The Program (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986), xviii+600pp.
 3. D. E. Knuth, Volume C, The METAFONTbook (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986), xii+361pp.
 4. D. E. Knuth, Volume D, METAFONT: The Program (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986), xviii+566pp.
 5. D. E. Knuth, Volume E, Computer Modern Typefaces (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986), xvi+588pp.
 6. L. Lamport, LaTeX: A Document Preparation System, Addison-Wesley, 2nd ed, 1994.

Material didactic:

 1. Latex un sistem de tehnoredactare - introducere in limbajul Latex de Mihai Budiu
 2. LaTeX by Wikibooks contributors
 3. Introducere in limbajul LaTeX2
 4. Cum sa folosim limbajul LaTeX pentru a scrie o teza
 5. Beamer User Guide - cum sa folosim pachetul Beamer pentru a realiza prezentari in LaTeX
 6. Bib Styles - prezentarea unor stiluri de realizare a bibliografiei si moduri de citare a lucrarilor
 7. Epigraph - folosirea pachetului Epigraph
 8. Eps LaTeX - despre inserarea de figuri
 9. Math into LaTeX
 10. Short Math Guide for LaTeX
 11. Algorithms - scrierea algoritmilor in limbajul LaTeX
 12. Algorithms - varianta actualizata a documentatiei pentru pachetul algorithms;
 13. LATEX for Complete Novices
 14. Advanced LaTeX
 15. LaTeX Tutorials - A Primer
 16. LaTeX Online - documentatie pentru limbajul Latex on-line

Pachete software:

 1. MiKTeX - ultima versiune Miktex 2.9
 2. proTeXt - MiKTeX-based distribution for Windows
 3. TeX Live
 4. TeXnicCenter - The Center of your LaTeX Universe
 5. WinEdt - a powerful and versatile text editor for Windows
 6. LyX - combines the power and flexibility of TeX/LaTeX with the ease of use of a graphical interface
 7. Texmaker - free cross-platform LaTeX editor
 8. USBTeX - complete, portable LaTeX environment for Windows
 9. WinShell - free integrated development environment (IDE) for LaTeX and TeX
 10. On-line Latex Equation Editor

Prezentari:

 1. O prezentare a lui Simon Peyton Jones, de la Microsoft Research, Cambridg cu privire la cum ar trebui scris un articol de cercetare;
 2. Un articol interesant despre cateva articole celebre ce au fost respinse de revieweri care nu au inteles ceea ce vroia/vroiau sa exprime autorul/autorii. Ma intreb ce s-ar fi intamplat daca aceste idei ar fi fost ingropate?
 3. Cum se evalueaza cercetarea in informatica? Raport de cercetare pentru perioada 2006-2010 al Departmentului de Computer Science de la Universitatea Aalborg - foarte interesant;
 4. Evaluarea cercetarii pentru domeniul Informatica- un raport din anul 2008 cu privire la situatia cercetarii in Europa;
 5. Societatea informationala si cercetarea stiintifica
 6. Bibliotecile Ė Structuri specializate Ón procesul de informare
 7. Sisteme informationale in cercetare
 8. The Handbook of Academic Writing A Fresh Approach
 9. Academic writing and publishing: a practical guide
 10. About Computing Science Research Methodology
 11. Research methodology
 12. Writing for Scholarly Journals
 13. How to Write a Winning NSF Proposal
 14. Writing a Final Year Thesis
 15. How to Write a Thesis: A Working Guide
 16. How to Write Your PhD Proposal: A Step-By-Step Guide
 17. Qualities and Characteristics in the Written Reports of Doctoral Thesis Examiners
 18. Guidebook to excellence in FP7
 19. How to Write a Competitive FP7 Proposal
 20. How to write an FP7-ICT proposal?
 21. The European Unionís Framework Program 7

Ultima actualizare: Octombrie 2012