Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2020 Licenta

1. Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2020-2021, pentru domeniul de studii Informatica (3 ani, invatamant cu frecventa) este urmatoarea:

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Informatica

Acreditata/Invatamant cu frecventa

130*

40

 

*Din care:

 • Locuri pentru rromi = 1
 • Locuri pentru absolventi de licee situate in mediul rural = 4

 

2. Criterii de selectie

Pot candida la admiterea in invatamantul superior, in ciclul de studii universitare de licenta, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

In anul universitar 2020/2021 admiterea in anul I de studii se face prin concurs de dosare pe baza mediei generale obtinute la examenul de bacalaureat.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale/internationale, pot fi declarati admisi, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget, la propunerea Consiliului Facultatii, analizandu-se fiecare caz in parte si cu aprobarea Consiliului de Administratie al Universitatii din Craiova.

Lista olimpiadelor nationale sau internationale se poate consulta pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, sectiunea invatamant preuniversitar.

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Nota cea mai mare obtinuta la probele scrise la disciplinele Informatica sau Matematica din cadrul examenului de bacalaureat
 2. Nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat.

 

3. Calendar

Sesiunea IULIE 2020

 

 

06-17 Iulie 2020

Inscrierea candidatilor

 

18 Iulie 2020

Afisarea rezultatelor partiale

 

19-23 Iulie 2020

Confirmarea locurilor ocupate de catre candidatii declarati admisi

 • Depunerea actelor in original
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnarea contractelor de scolarizare

24 Iulie 2020

Afisarea rezultatelor actualizate in urma redistribuirii locurilor neconfirmate

Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidatii din lista celor care au fost declarati potential admisi in data de 18 Iulie 2020, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor

25-29 Iulie 2020

Confirmarea locurilor de catre noii candidati declarati admisi in urma redistribuirii

 • Depunerea actelor in original
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnarea contractelor de scolarizare

30 Iulie 2020

Afisarea rezultatelor finale

 

 

Procedura inscriere online - Licenta 2020

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Fisa tip de inscriere
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola. In locul diplomei de bacalaureat, absolventii de liceu din promotia 2019-2020 pot prezenta o adeverinta tip din care sa rezulte ca au absolvit liceul si ca au promovat examenul de bacalaureat, mentionandu-se media generala de la bacalaureat, notele obtinute la probele sustinute la acest examen, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
 • Certificatul de nastere
 • Copie dupa CI/BI
 • Adeverinta medicala tip
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la concursul de admitere

 

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa: