Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Erasmus+ outgoing

Facultatea de Stiinte
Departamentul de Informatica
Universitatea din Craiova

BURSE ERASMUS

 

Selectie candidati pentru mobilitati Erasmus+ pe perioada sem. II / 2022-2023

 

Facultatea de Stiinte - Departamentul de Informatica organizeaza selectia studentilor pentru acordarea de burse ERASMUS+ in timpul semestrului II al anului universitar 2022-2023. Selectia se va desfasura in data de 26 octombrie 2022 si va consta intr- un interviu cu tematica profesionala. La selectie pot participa toti studentii interesati, nivel licenta, master sau doctorat.

Inscrierile se vor desfasura in perioada 20 - 25 octombrie 2022. Dosarul de candidatura se va depune IN FORMAT FIZIC de catre studentii interesati, la secretariatul departamentului. 

Calendarul selectiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2022-2023, este urmatorul:

Depunerea dosarelor de candidatura: 20 - 25 octombrie 2022;

Desfasurarea selectiei pentru toate specializarile: 26 octombrie 2022, ora 10:00 (eventualele modificari vor fi comunicate pe pagina web a acestui anunt);

Locatia desfasurarii examenului de selectie: sala 335;

Anuntarea rezultatelor la nivel de facultate: 26 octombrie 2022;

Contestatiile se vor depune in data de 26 octombrie 2022, intre orele 14:00 si 16:00.

Repartizarea pe locurile disponibile:  26 octombrie 2022 ora 17:00.

Criteriile de eligibilitate pentru candidati sunt:

  • sa fie student la licenta/master/doctorat in cadrul Departamentului de Informatica;
  • sa fie absolvent a cel putin un an din ciclul de licenta la momentul plecarii in mobilitatea de studii;
  • absolventii unui ciclu de studii pot efectua numai mobilitati de plasament in termen de maxim un an de la data absolvirii. Selectia lor va avea loc in ultimul an al ciclului de studii.
  • daca a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie sa depaseasca 12 luni pentru fiecare ciclu de studii;

Dosarul de candidatura trebuie sa cuprinda:

  • cererea de participare la selectie cu precizarea destinatiilor (in ordinea preferata a acestora), semnata, datata si scanata;
  • CV redactat in limba engleza sau in limba straina in care studentul va studia la institutia gazda/organizatie, semnat pe fiecare pagina, datat si scanat;
  • declaratie pe proprie raspundere a studentului ca perioada de mobilitate Erasmus pentru care aplica nu va depasi 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studii (se va tine cont de toate mobilitatile Erasmus efectuate de student pana acum).
  • scrisoare de intentie, semnata, datata si scanata;
  • foaie matricola a ultimului an de studiu/primului semestru (pentru studentii din anul I).

 

Nota bene: Mobilitatile vor fi supuse constrangerilor specifice pandemiei cu Sars-CoV2. Exista posibilitatea ca unele mobilitati sa nu poata fi efectuate fizic, ci sa se desfasoare on-line. Acest lucru va conduce la nealocarea bugetului asociat unei mobilitati fizice! 

Persoana de contact: Conf. dr. Cristina POPIRLAN – cristina.popirlan@edu.ucv.ro sau cpopirlan@gmail.com
 
Pentru mai multe detalii puteti accesa pagina Web a Biroului de Relatii internationale a UCV.