Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Erasmus+ outgoing

Facultatea de Stiinte
Departamentul de Informatica
Universitatea din Craiova

BURSE ERASMUS

 

Pentru anul universitar 2019-2020 in cadrul Programului ERASMUS, Departamentul de Informatica a semnat acorduri de schimb academic cu urmatoarele institutii:

Universitate

Ciclu de invatamant

Nr. luni

Limba in care se preda

Nr. locuri

University of L'Aquila

Licenta, Master, Doctorat

30 luni

Italiana / Engleza

-

Branderburg University of Technology Cottbus (BTU)

Licenta, Master, Doctorat, Plasament

6 luni

Germana / Engleza

4

University of Calabria

Licenta, Master, Doctorat, Plasament

24 luni

Italiana

2

Technische Universitat Dormund

Licenta, Master

5 luni

Licenta - Germana

Master - Engleza

4

Fachhochschule Köln

Master

10 luni

Germana / Engleza

2

Universidad de Malaga

Licenta, Master

5 luni

Spaniola

2

Universite Paris Est

Licenta, Master, Doctorat, Plasament

5 luni - training

6 - luni plasament

Franceza  / Engleza

2

1

BinaryPark UG

Licenta, Master - doar plasament

6 luni

Germana / Engleza

3

Universita Roma Tre

Licenta, Master

6 luni

Italiana

2

University of Macedonia

Licenta, Master, Doctorat

6 luni

Greaca / Engleza

2

Universidad de La Laguna Tenerife

Licenta

5 luni /

10 luni

Spaniola/ Engleza

2

 

Studentii Facultatii Stiinte, specializarea Informatica, pot beneficia de o bursa de studiu ERASMUS la una dintre Universitatile de mai sus. Bursele vor avea o durata de 4 - 10 luni iar la intoarcere, beneficiarii vor trebui sa faca dovada obtinerii a 25-60 de credite prin examene la universitatile de destinatie.

 

Selectie candidati pentru mobilitati Erasmus+ pe perioada sem. al II-lea/2020-2021

 

Facultatea de Stiinte - Departamentul de Informatica organizeaza selectia studentilor pentru acordarea de burse ERASMUS+ in timpul semestrului al II-lea al anului universitar 2020-2021. Selectia se va desfasura in data de 29 octombrie 2020 si va consta intr- un interviu cu tematica profesionala. La selectie pot participa toti studentii interesati, nivel licenta, master sau doctorat, cu conditia ca la momentul selectiei (si, ulterior, la momentul plecarii in mobilitate) sa fie integralisti.

Inscrierile se vor desfasura in perioada 20  -  28 octombrie 2020. Dosarul de candidatura se va depune IN FORMAT ELECTRONIC de catre studentii interesati, la adresa de e-mail cristina.popirlan@edu.ucv.ro sau cpopirlan@gmail.com (cu mentiunea „Dosar candidatura pentru mobilitati Erasmus+ sem. II/2020-2021” in campul Subiect).

Calendarul selectiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2020-2021, este urmatorul:

Depunerea dosarelor de candidatura: 20 - 28 octombrie 2020;

Desfasurarea selectiei pentru toate specializarile: 29 octombrie 2020, ora 09:00 (eventualele modificari vor fi comunicate pe pagina web a acestui anunt);

Locatia desfasurarii examenului de selectie: on-line, detaliile vor fi comunicate candidatilor;

Anuntarea rezultatelor la nivel de facultate: 29 octombrie 2020;

Repartizarea pe locurile disponibile:  30 octombrie 2020.

Criteriile de eligibilitate pentru candidati sunt:

  • sa fie student la licenta/master/doctorat in cadrul Departamentului de Informatica;
  • sa fie absolvent a cel putin un an din ciclul de licenta la momentul plecarii in mobilitatea de studii;
  • absolventii unui ciclu de studii pot efectua numai mobilitati de plasament in termen de maxim un an de la data absolvirii. Selectia lor va avea loc in ultimul an al ciclului de studii.
  • daca a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie sa depaseasca 12 luni pentru fiecare ciclu de studii;

Dosarul de candidatura trebuie sa cuprinda:

  • cererea de participare la selectie cu precizarea destinatiilor (in ordinea preferata a acestora), semnata, datata si scanata;
  • CV redactat in limba engleza sau in limba straina in care studentul va studia la institutia gazda/organizatie, semnat pe fiecare pagina, datat si scanat;
  • declaratie pe proprie raspundere a studentului ca perioada de mobilitate Erasmus pentru care aplica nu va depasi 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studii (se va tine cont de toate mobilitatile Erasmus efectuate de student pana acum).
  • scrisoare de intentie, semnata, datata si scanata;
  • foaie matricola a ultimului an de studiu/primului semestru (pentru studentii din anul I).

 

Rezultate selectie

TABEL NOMINAL CU STUDENTII DECLARATI ADMISI IN ORDINEA DESCRESCATOARE A PUNCTAJULUI GENERAL OBTINUT

Nr.

crt.

Cod anonimizare

Anul de studiu

 

Media anului/anilor

de studiu anterior(i)

Punctajul pentru media anilor de studiu

Competente lingvistice

Punctajul pentru competente lingvistice

Media obtinuta la concurs

Punctajul pentru media de concurs

Punctaj general

1.

83Z7EDM8

I

Master

9.32

93

10

100

9.66

96

289

2.

G6LFUGK6

I Master

8.32

83

10

100

9.33

93

276

 

NOTA: Mobilitatile vor fi supuse constrangerilor specifice pandemiei cu Sars-CoV2. Exista posibilitatea ca unele mobilitati sa nu poata fi efectuate fizic, ci sa se desfasoare on-line. Acest lucru va conduce la nealocarea bugetului asociat unei mobilitati fizice!

 

Persoana de contact: Lect. dr. Cristina POPIRLAN – cristina.popirlan@edu.ucv.ro sau cpopirlan@gmail.com
 
Pentru mai multe detalii puteti accesa pagina Web a Biroului de Relatii internationale a UCV.