Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Erasmus+ outgoing

Facultatea de Stiinte
Departamentul de Informatica
Universitatea din Craiova

BURSE ERASMUS

 

Pentru anul universitar 2019-2020 in cadrul Programului ERASMUS, Departamentul de Informatica a semnat acorduri de schimb academic cu urmatoarele institutii:

Universitate

Ciclu de invatamant

Nr. luni

Limba in care se preda

Nr. locuri

University of L'Aquila

Licenta, Master, Doctorat

30 luni

Italiana / Engleza

-

Branderburg University of Technology Cottbus (BTU)

Licenta, Master, Doctorat, Plasament

6 luni

Germana / Engleza

4

University of Calabria

Licenta, Master, Doctorat, Plasament

24 luni

Italiana

2

Technische Universitat Dormund

Licenta, Master

5 luni

Licenta - Germana

Master - Engleza

4

Fachhochschule Köln

Master

10 luni

Germana / Engleza

2

Universidad de Malaga

Licenta, Master

5 luni

Spaniola

2

Universite Paris Est

Licenta, Master, Doctorat, Plasament

5 luni - training

6 - luni plasament

Franceza  / Engleza

2

1

BinaryPark UG

Licenta, Master - doar plasament

6 luni

Germana / Engleza

3

Universita Roma Tre

Licenta, Master

6 luni

Italiana

2

University of Macedonia

Licenta, Master, Doctorat

6 luni

Greaca / Engleza

2

Universidad de La Laguna Tenerife

Licenta

5 luni /

10 luni

Spaniola/ Engleza

2

 

Studentii Facultatii Stiinte, specializarea Informatica, pot beneficia de o bursa de studiu ERASMUS la una dintre Universitatile de mai sus. Bursele vor avea o durata de 4 - 10 luni iar la intoarcere, beneficiarii vor trebui sa faca dovada obtinerii a 25-60 de credite prin examene la universitatile de destinatie.

 

Criterii de eligibilitate:

 • sa fie student la licenta/master/doctorat in cadrul Universitatii din Craiova;
 • sa fie absolvent a cel putin un an din ciclul de licenta pentru mobilitatile de studii;
 • daca a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie sa depaseasca 12 luni pentru fiecare ciclu de invatamant;
 • sa promoveze un test de limba straina.
 

Criterii generale de selectie pentru studenti:

 • sa aiba rezultate academice bune in anul universitar anterior;
 • sa prezinte o scrisoare de intentie;
 • sa prezinte un curriculum vitae;
 • sa prezinte un certificat de competente lingvistice.

Data de depunere: 15-21.10.2019

 

Finantarea în Programul ERASMUS+:

 • pentru mobilitati de studii grantul Erasmus va fi de 500/450 de euro/luna iar studentii beneficiari de bursa sociala vor primi, în plus, 200 de euro/luna la grantul de 500/450 de euro/luna;
 • pentru mobilitatile de plasament grantul Erasmus va fi de 700/650 de euro/luna.
 
 
Pentru a obtine o bursa Eramus+, studentii trebuie sa depuna un dosar ce contine:
 • O scrisoare de intentie in care sa se explice motivele pentru care se doreste bursa.
 • Un Curriculum Vitae in care sa se specifice:
  • Situatia scolara (media anilor de studii anteriori si restante).
  • Limbi straine cunoscute (eventual cu atestat).
  • Orice alte merite de natura universitara a caror mentionare se doreste.
  • Certificat de competenta lingvistica
 
Candidatii sustin atat o proba scrisa-testare (22.10.2019, ora 9:00, sala 220A) stabilita de comisia de selectie si/sau o proba orala (22.10.2019, ora 9:00, sala 220A) sustinerea unui dialog cu membrii comisiei - proba de interactiune verbala si o proba de intelegere a unui mesaj oral.
 
Solicitarile vor fi evaluate de catre o comisie la nivelul facultatii care va stabili studentii care vor beneficia de o astfel de bursa.

Persoana de contact: Conf. dr. Smaranda BELCIUG – sbelciug@inf.ucv.ro

Pentru mai multe detalii puteti accesa pagina Web a Biroului de Relatii internationale a UCV.