Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Erasmus+ outgoing

Facultatea de Stiinte
Departamentul de Informatica
Universitatea din Craiova

BURSE ERASMUS

 

Selectie candidati pentru mobilitati Erasmus+ pe perioada sem. I / 2022-2023

 

Facultatea de Stiinte - Departamentul de Informatica organizeaza selectia studentilor pentru acordarea de burse ERASMUS+ in timpul semestrului II al anului universitar 2022-2023. Selectia se va desfasura in data de 18 martie 2022 si va consta intr- un interviu cu tematica profesionala. La selectie pot participa toti studentii interesati, nivel licenta, master sau doctorat, cu conditia ca la momentul selectiei (si, ulterior, la momentul plecarii in mobilitate) sa fie integralisti.

Inscrierile se vor desfasura in perioada 14 - 17 martie 2022. Dosarul de candidatura se va depune IN FORMAT ELECTRONIC de catre studentii interesati, la adresa de e-mail cristina.popirlan@edu.ucv.ro sau cpopirlan@gmail.com (cu mentiunea „Dosar candidatura pentru mobilitati Erasmus+ sem. I/2022-2023” in campul Subiect).

Calendarul selectiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2022-2023, este urmatorul:

Depunerea dosarelor de candidatura: 14 - 17 martie 2022;

Desfasurarea selectiei pentru toate specializarile: 18 martie 2022, ora 10:00 (eventualele modificari vor fi comunicate pe pagina web a acestui anunt);

Locatia desfasurarii examenului de selectie: on-line, detaliile vor fi comunicate candidatilor;

Anuntarea rezultatelor la nivel de facultate: 18 martie 2022;

Contestatiile se vor depune in data de 18 martie 2022, intre orele 14:00 si 16:00.

Repartizarea pe locurile disponibile:  18 martie 2022 ora 17:00.

Criteriile de eligibilitate pentru candidati sunt:

  • sa fie student la licenta/master/doctorat in cadrul Departamentului de Informatica;
  • sa fie absolvent a cel putin un an din ciclul de licenta la momentul plecarii in mobilitatea de studii;
  • absolventii unui ciclu de studii pot efectua numai mobilitati de plasament in termen de maxim un an de la data absolvirii. Selectia lor va avea loc in ultimul an al ciclului de studii.
  • daca a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie sa depaseasca 12 luni pentru fiecare ciclu de studii;

Dosarul de candidatura trebuie sa cuprinda:

  • cererea de participare la selectie cu precizarea destinatiilor (in ordinea preferata a acestora), semnata, datata si scanata;
  • CV redactat in limba engleza sau in limba straina in care studentul va studia la institutia gazda/organizatie, semnat pe fiecare pagina, datat si scanat;
  • declaratie pe proprie raspundere a studentului ca perioada de mobilitate Erasmus pentru care aplica nu va depasi 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studii (se va tine cont de toate mobilitatile Erasmus efectuate de student pana acum).
  • scrisoare de intentie, semnata, datata si scanata;
  • foaie matricola a ultimului an de studiu/primului semestru (pentru studentii din anul I).

 

TABEL NOMINAL CU STUDENTII DECLARATI ADMISI IN ORDINEA DESCRESCATOARE A PUNCTAJULUI GENERAL OBTINUT

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Anul de studiu

Media anului/anilor de studiu anterior(i)

Punctajul pentru media anilor de studiu Competente lingvistice Punctajul pentru competente lingvistice Media obtinuta la concurs Punctajul pentru media de concurs Punctaj general
1. Q3KPCHPH II 7.80 78 10 100 10 100 278
2. 4JV4LFJL I-M 7.50 75 10 100 9 90 265
3. 8YF6ZV8E I-M 7.50 75 10 100 9 90 265

 

Persoana de contact: Conf. dr. Cristina POPIRLAN – cristina.popirlan@edu.ucv.ro sau cpopirlan@gmail.com
 
Pentru mai multe detalii puteti accesa pagina Web a Biroului de Relatii internationale a UCV.