Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte
Scurt Istoric

Departamentul de Informatica este o unitate de baza a învatamântului superior craiovean, fiind o componenta esentiala a sistemului educational care furnizeaza studentilor cunostinte de specialitate în concordanta cu cele mai noi rezultate în domeniu, fiind un generator de cunoastere si competente bine adaptate la realitatile si cerintele societatii moderne.

Informatica a luat fiinta la Universitatea din Craiova în anul 1974, ca sectie în cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si a functionat pâna în anul 1980 cu doua grupe de studiu. În anul 1984, învatamântul informatic a fost reluat ca învatamânt seral cu durata de 5 ani iar in anul 1990 a devenit învatamânt de zi.

Printre formele sub care a functionat, de-a lungul timpului, invatamantul informatic craiovean mentionam:  Învatamânt la distanta (în perioada 2000-2008),  Colegiul de Tehnologia Informatiei  (în perioada 1997-2007), Studii aprofundate in inteligenta artificiala (în perioada 1995-2004), Masterul „Inteligenta artificiala si tehnologii de comunicatii” (în perioada 2004-2010), Masterul „Metode si modele in inteligenta artificiala” (incepand cu anul 2008); în anul 2001 s-a înfiintat programul de studii post universitare de Conversie în Informatica.

Programele de studiu de la specializarea informatica se desfasoara in cadrul  Departamentului  de Informatica, parte componenta a Facultatii de Stiinte.