Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Director de departament

Lect. Dr. Stoian Gabriel

Telefon de serviciu: +40-251-413.728

Fax de servici: +40-251-412.673

E-mail: gstoian@yahoo.com

Pagina web:
http://inf.ucv.ro/~gstoian/

Consiliul Departamentului

Conf. Dr. Constantinescu Nicolae

Telefon de serviciu: 0351403141

Fax de servici: 0351403152

E-mail: nikyc@central.ucv.ro

Pagina web:
http://inf.ucv.ro/~nikyc/

Conf. Dr. Cosulschi Mirel

Telefon de serviciu: +40.251.413728

Fax de servici: +40.251.411688

E-mail: mirelc@central.ucv.ro

Pagina web:
http://inf.ucv.ro/~mirel/