Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Practica studenti

Conform planului de invatamant, la Ciclul I – Licenta, Informatica, este prevazut un stagiu de practica în anul II de studii (120 de ore - 3 saptamani), pentru care se vor acorda 3 credite transferabile, respectiv la Ciclul II - Master, este prevazut un stagiu de practica în anul I de studii (80 de ore - 2 saptamani), pentru care se vor acorda 3 credite transferabile.

Activitatea de practica este reglementata de urmatoarele documente:

  • Regulamentului privind organizarea si desfasurarea practicii studentilor/masteranzilor, aprobat de Colegiul Senatului Universitatii din Craiova in sedinta din 15.10.2008
  • Ghid de practica

A. Studentii care opteaza pentru practica in cadrul facultatii (Partener de practica Departamentul de Informatica) se vor inrola prin completarea si depunerea pana la data de 26.06.2023, ora 12:00 a doua exemplare din formularul Portofoliu de practica  (vezi model de completare ).

Tutorele este cadrul didactic, membru al Departamentului de Informatica, care coordoneaza studentul practicant in realizarea activitatii de practica. Grupele de practica si modalitatea de derulare a activitatii se vor stabili de catre fiecare cadru didactic in parte, pe baza cererilor adresate acestora de catre studentii interesati.

Perioada de practica este:

  • 26.06.2023 – 16.07.2023, la la Ciclul I – Licenta, Informatica.
  • 26.06.2023 – 09.07.2023, la la Ciclul II – Master.

Pe durata stagiului de practica, tutorele va completa, la sfarsitul fiecarei saptamani (cu exceptia ultimei), cate o Fisa de observatie/e­­­valuare saptamanala (vezi model de completare). La sfarsitul stagiului de practica, tutorele va completa Raportul de evaluare finala (vezi model de completare).

In timpul stagiului de practica, studentul va completa un Caiet de practica.

Setul complet de documente: Portofoliu de practica, Fise de observatie saptamanale, Raportul de evaluare finala si Caietul de practica trebuie sa fie depuse pana la data de:

  • Luni, 17 iulie 2023, ora 12:00 AM, ora Europei de Est (UTC+3), la Ciclul I - Licenta, anul II;
  • Luni, 10 iulie 2023, ora 12:00 AM, ora Europei de Est (UTC+3), la Ciclul II - Master, anul I.

 

B. Studentii care opteaza pentru practica in afara facultatii se vor inrola prin completarea si depunerea (in 3 exemplare) pana la data de 26.06.2023, ora 12:00, a Conventiei-cadru (vezi model de completare) si a Portofoliului de practica (vezi model de completare).

Practica in cadrul institutiilor "Parteneri de practica" se poate desfasura pe durata intregului an universitar, dar pentru a promova in sesiunea iulie 2023 se va tine cont de precizarile din Ghidul de practica.

Pe durata stagiului de practica, tutorele va completa, la sfarsitul fiecarei saptamani (cu exceptia ultimei), cate o Fisa de observatie/evaluare saptamanala (vezi model de completare). La sfarsitul stagiului de practica, tutorele va completa Raportul de evaluare finala  (vezi model de completare).

In timpul stagiului de practica, studentul va completa un Caiet de practica.

Setul complet de documente: Conventia-cadru, Portofoliu de practica, Fisele de observatie saptamanale, Raportul de evaluare finala si Caietul de practica trebuie sa fie depuse pana la data de:

  • Luni, 17 iulie 2023, ora 12:00 AM, ora Europei de Est (UTC+3), la Ciclul I - Licenta, anul II;
  • Luni, 10 iulie 2023, ora 12:00 AM, ora Europei de Est (UTC+3), la Ciclul II - Master, anul I.

 

NOTA: Toate formularele trebuie completate electronic (cu exceptia semnaturilor), operatie care se poate efectua prin utilizarea aplicatiei gratuite Adobe Reader.

Studentii care au restanta la activitatea de practica se vor adresa la Secretariat in vederea depunerii unei cereri pentru sustinerea colocviului restant.