Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Rezultate Admitere 2022 Licenta Iulie

 Rezultate partiale în urma redistribuirilor - 24 iulie 2021

Nota: Rugam toti candidatii admisi sa consulte calendarul confirmarii locurilor (etapa 2).

Program secretariat depunere acte in original

 • 25 iulie 2021: 9:00-12:00
 • 26-29 iulie 2021: 9:00-15:00

 Rezultate partiale în urma finalizarii înscrierilor - 17 iulie 2021

 

Calendarul confirmarii locurilor

Admitere Licenta - iulie 2021 - candidati români

În vederea confirmarii locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidatii la licenta, declarati admisi, trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

1. confirmarea locurilor în perioada 18-23 iulie 2021, prin:

  • Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (aceleasi modalitati de plata ca la taxa de înscriere). Daca se plateste prin BRD se va încarca documentul justificativ (OP, Chitanta) în contul propriu online din aplicatia de Admitere. Daca taxa se plateste online din aplicatia de Admitere, aceasta va fi actualizata automat si procesata de Comisia de Admitere;
  • Transmiterea electronica a contractelor de scolarizare semnate: Candidatul descarca contractul de scolarizare care are datele completate, din contul propriu creat în aplicatia de Admitere (https://evstud.ucv.ro). Candidatul semneaza contractul si îl transmite (documentul digital/electronic) pe email-ul de admitere al Facultatii de STIINTE, unde a fost declarat admis: admiterelicenta.stiinte@ucv.ro

    Pe data de 24.07.2021 se va afisa lista candidatilor admisi dupa redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapa.

2. confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire în perioada 25-29 iulie 2021, prin:

  • Depunerea actelor în original pentru candidatii declarati admisi la buget;
  • Plata primei transe de scolarizare de 1000 lei pentru candidatii declarati admisi la taxa;
  • Semnarea contractelor de scolarizare, în original, pentru toti candidatii declarati admisi, dupa redistribuire. Se va realiza la sediul facultatii.

    Pe data de 30.07.2021 se va afisa lista finala a candidatilor admisi la buget si taxa dupa confirmarea locurilor din etapa a doua.

 Important: Neconfirmarea locului în una din cele 2 etape duce la eliminarea candidatului de pe lista de admitere si pierderea locului obtinut prin concurs.

 

 Admitere Licenta - iulie 2021 - candidati români de pretutindeni

În vederea confirmarii locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidatii Români de Pretutindeni la licenta, declarati admisi, trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

1. confirmarea locurilor în perioada 18-23 iulie 2021, prin:

  • completarea formularului din Anexa 4 si transmiterea acestuia pe mailul de admitere al Facultatii de STIINTE, unde a fost declarat admis: admiterelicenta.stiinte@ucv.ro.
   Se va confirma locul la un singur program de studii;

  Pe data de 24.07.2021 se va afisa lista candidatilor admisi dupa redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapa.

 2. depunerea actelor în original pâna la data de 29 iulie 2021, la Departamentul de Relatii Internationale. Modalitati de transmitere a documentelor originale:

 • Personal
 • Prin delegat/împuternicit pe baza de procura notariala
 • Prin posta/curier rapid

  la adresa: Universitatea din Craiova, Departamentul de Relatii Internationale, sala 445, str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, Dolj, România.

  Pe data de 30.07.2021 se va afisa lista finala a candidatilor admisi la buget si taxa dupa confirmarea locurilor din etapa a doua.

Important: Neconfirmarea locului în una din cele 2 etape duce la eliminarea candidatului de pe lista de admitere si pierderea locului obtinut prin concurs.