Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Noutati

Rezultate Selectie candidati Erasmus+ 30.10.2020

23/10/2020 11:06:06

 

Rezultate selectie - 30.10.2020

TABEL NOMINAL CU STUDENTII DECLARATI ADMISI IN ORDINEA DESCRESCATOARE A PUNCTAJULUI GENERAL OBTINUT

Nr.

crt.

Cod anonimizare

Anul de studiu

 

Media anului/anilor

de studiu anterior(i)

Punctajul pentru media anilor de studiu

Competente lingvistice

Punctajul pentru competente lingvistice

Media obtinuta la concurs

Punctajul pentru media de concurs

Punctaj general

1.

83Z7EDM8

I

Master

9.32

93

10

100

9.66

96

289

2.

G6LFUGK6

I Master

8.32

83

10

100

9.33

93

276

 

Facultatea de Stiinte - Departamentul de Informatica organizeaza selectia studentilor pentru acordarea de burse ERASMUS+ in timpul semestrului al II-lea al anului universitar 2020-2021. Selectia se va desfasura in data de 29 octombrie 2020 si va consta intr- un interviu cu tematica profesionala. La selectie pot participa toti studentii interesati, nivel licenta, master sau doctorat, cu conditia ca la momentul selectiei (si, ulterior, la momentul plecarii in mobilitate) sa fie integralisti.

Inscrierile se vor desfasura in perioada 20  -  28 octombrie 2020. Dosarul de candidatura se va depune IN FORMAT ELECTRONIC de catre studentii interesati, la adresa de e-mail cristina.popirlan@edu.ucv.ro sau cpopirlan@gmail.com (cu mentiunea „Dosar candidatura pentru mobilitati Erasmus+ sem. II/2020-2021” in campul Subiect).

Calendarul selectiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2020-2021, este urmatorul:

Depunerea dosarelor de candidatura: 20 - 28 octombrie 2020;

Desfasurarea selectiei pentru toate specializarile: 29 octombrie 2020, ora 09:00 (eventualele modificari vor fi comunicate pe pagina web a acestui anunt);

Locatia desfasurarii examenului de selectie: on-line, detaliile vor fi comunicate candidatilor;

Anuntarea rezultatelor la nivel de facultate: 29 octombrie 2020;

Repartizarea pe locurile disponibile:  30 octombrie 2020.

Criteriile de eligibilitate pentru candidati sunt:

  • sa fie student la licenta/master/doctorat in cadrul Departamentului de Informatica;
  • sa fie absolvent a cel putin un an din ciclul de licenta la momentul plecarii in mobilitatea de studii;
  • absolventii unui ciclu de studii pot efectua numai mobilitati de plasament in termen de maxim un an de la data absolvirii. Selectia lor va avea loc in ultimul an al ciclului de studii.
  • daca a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie sa depaseasca 12 luni pentru fiecare ciclu de studii;

Dosarul de candidatura trebuie sa cuprinda:

  • cererea de participare la selectie cu precizarea destinatiilor (in ordinea preferata a acestora), semnata, datata si scanata;
  • CV redactat in limba engleza sau in limba straina in care studentul va studia la institutia gazda/organizatie, semnat pe fiecare pagina, datat si scanat;
  • declaratie pe proprie raspundere a studentului ca perioada de mobilitate Erasmus pentru care aplica nu va depasi 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de st