Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2020 Master

1. Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2020-2021, pentru domeniul de studii Informatica (2 ani, invatamant cu frecventa) este urmatoarea:

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei

(Advanced Techniques for Information Processing)

Acreditata/Invatamant cu frecventa

55

20


 

2. Criterii de selectie

Concursul de admitere este bazat pe:

 • sustinerea unei probe eliminatorii de competente lingvistice, pentru limba engleza, notata cu ADMIS/RESPINS
 • sustinerea unei probe de tip interviu (cu nota NI), si
 • media examenului de licenta (MEL).

Pentru candidatii admisi la proba de competente lingvistice se calculeaza media de admitere (MA) cu formula:

MA = (70×NI + 30×MEL) / 100

Toate notele trebuie sa fie peste 5 cu exceptia MEL care trebuie sa fie minim 6.

In cazul mediilor egale, criteriile de departajare vor fi:

 1. Nota la interviu
 2. Media anilor de studii de licenta

Interviul pentru admiterea la programul de master "Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei" va consta din:

 • o scurta prezentare a lucrarii de licenta (pentru absolventii din domeniul Informatica sau conex informaticii)
 • o prezentare a background-ului in Informatica (pentru absolventii altor domenii)
 • motivarea deciziei de a urma programul de master
 • prezentarea abilitatilor dobandite in cadrul facultatii si in afara ei prin proiecte sau concursuri deosebite la care ati participat;
 • raspunsul la intrebari punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare. Exemple de intrebari: Cum ati ales programul nostru de master? Ce credeti ca va recomanda sa fiti acceptat? Care considerati ca sunt plusurile pe care le aveti fata de alti candidati? Care este timpul pe care il puteti aloca pentru studiu? Care este planul personal de dezvoltare a carierei profesionale si stiintifice?
 • pentru absolventii altor domenii, comisia poate adresa intrebari tehnice relativ la punctele anterioare si poate verifica cunostintele fundamentale de informatica prin intrebari din tematica probei de "Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate" a examenului de licenta in informatica.

 

3. Calendar

Sesiunea IULIE 2020

 

 

06-13 Iulie 2020

Inscrierea candidatilor

Candidatii a caror inscriere a fost validata de catre comisia de admitere, vor primi pe adresa de e-mail furnizata, datele contului pe care il vor folosi pe durata admiterii precum si invitatia de a se inrola pe platforma Google Classroom (https://classroom.google.com/). Inrolarea candidatilor este obligatorie deoarece probele de concurs se desfasoara prin intermediul acestei platforme.

14 Iulie 2020

Sustinerea probei de competenta lingvistica

Proba eliminatorie de competente lingvistice pentru limba engleza se va desfasura Marti, 14-Iulie-2020, ora 12:00, pe Google Classroom.

15 Iulie 2020

Desfasurarea interviului

Proba de tip interviu va incepe Miercuri, 15-Iulie-2020, la ora 8:00, online prin intermediul unei videoconferinte - informatiile de conectare vor fi anuntate pe Google Classroom.

16 Iulie 2020

Afisarea rezultatelor partiale

 

17-21 Iulie 2020

Confirmarea locurilor

 • Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnare contracte de scolarizare

22 Iulie 2020

Afisarea rezultatelor actualizate in urma redistribuirii locurilor neconfirmate

Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidatii din lista celor care au fost declarati potential admisi in data de 16 Iulie 2020, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor

23-25 Iulie 2020

Confirmarea locurilor de catre noii candidati declarati admisi in urma redistribuirii

 • Depunerea actelor in original
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnarea contractelor de scolarizare

26 Iulie 2020

Afisarea rezultatelor finale

 

 

Procedura inscriere online - Master 2020

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Fisa tip de inscriere
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola.
 • Diploma de licenta si suplimentul la diploma/foaia matricola sau adeverinta de absolvire absolventii din promotia 2020
 • Certificatul de nastere
 • Copie dupa CI/BI
 • Adeverinta medicala tip
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la concursul de admitere

 

5. Rezultate concurs admitere

 

6. Confirmarea locului. Inmatriculare

Programul de depunere a documentelor in original este, conform calendarului, 17-21.07.2020, intre orele 9:00-16:00 in zilele lucratoare si intre orele 9:00-12:00 in zilele de Sambata si Duminica.

Candidatul este rugat sa depuna la dosar urmatoarele acte:

 • *Dosar plic (completat in prealabil conform model)
 • Diploma de bacalaureat in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa)
 • Foaia matricola de la liceu in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa)
 • Diploma de licenta in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa)
 • Foaia matricola de la facultate/Suplimentul la diploma in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa).
 • Absolventii promotiei curente se pot inmatricula cu adeverinta de absolvire in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa).
 • Carte de identitate (sau Buletin) original si copie xerox
 • *Certificat de nastere original si copie xerox
 • *Certificat de casatorie original si copie xerox
 • *Adeverinta medicala tip, de la medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru inscrierea la facultate
 • *Alte acte in original: acte doveditoare pentru scutire taxa de inscriere, adeverinta ca provine din sistemul de protectie sociala sau de la o asociatie a romilorpentru candidatii care opteaza pentru locurile speciale etc.
 • *4 fotografii tip buletin
 • *Dovada achitarii taxei de inmatriculare de 150 de lei, care se poate face:
  • prin BRD in conturile:
   RO48BRDE170SV46910431700
   RO47BRDE170SV71982041700  pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • prin aplicatia de inscriere online EvStud, cu cardul bancar.

 

NOTA: Absolventii de licenta, promotia 2020, ai Facultatii de Stiinte, Universitatea din Craiova, vor aduce pentru inmatriculare doar documentele marcate mai sus cu *. Celelalte documente in original vor fi depuse de secretariate/comisii in dosarul candidatilor.

Locatia special amenajata pentru depunerea documentelor se afla langa Cladirea centrala a Universitatii:

 Inmatriculare 2020

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa: