Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2021 Licenta - Sesiunea Septembrie

1. Numar de locuri scoase la concurs

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Informatica

Acreditata/Invatamant cu frecventa

33*

26

 

 * - Nr. de locuri cuprinde:

 • Rromi: 1
 • Absolventi de licee situate in mediul rural: 1
 In plus fata de cifrele afisate in tabel, mai sunt alocate urmatoarele locuri:
 • Romani de pretutindeni:
  • Cu bursa: 2
  • Fara bursa: 2
  • Cu taxa (CPL): 1
 • CPV: 3
 • Bursieri ai statului roman: 2
 

2. Criterii de selectie

Pot candida la admiterea in invatamantul superior, in ciclul de studii universitare de licenta, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

In anul universitar 2021/2022 admiterea in anul I de studii se face prin concurs de dosare pe baza mediei generale obtinute la examenul de bacalaureat.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale/internationale, pot fi declarati admisi, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget, la propunerea Consiliului Facultatii, analizandu-se fiecare caz in parte si cu aprobarea Consiliului de Administratie al Universitatii din Craiova.

Lista olimpiadelor nationale sau internationale se poate consulta pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, sectiunea invatamant preuniversitar.

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Nota cea mai mare obtinuta la probele scrise la disciplinele Informatica sau Matematica din cadrul examenului de bacalaureat
 2. Nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat.

 

3. Calendar

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

 

 

06-12 Septembrie 2021

Inscrierea candidatilor

 

14 Septembrie 2021

Afisarea rezultatelor partiale

 

15-18 Septembrie 2021

Confirmarea locurilor ocupate de catre candidatii declarati admisi

 • Depunerea actelor in original
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnarea contractelor de scolarizare

20 Septembrie 2021

Afisare intermediara / Redistribuirea locurilor neconfirmate

Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidatii din lista celor care au fost declarati potential admisi in data de 14 Septembrie 2021, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor

21-24 Septembrie 2021

Confirmarea locurilor de catre noii candidati declarati admisi in urma redistribuirii

 • Depunerea actelor in original
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnarea contractelor de scolarizare
 • Plata primei transe de scolarizare (1000 lei) pentru candidatii declarati admisi la taxa

25 Septembrie 2021

Afisarea rezultatelor finale

 

 

Procedura inscriere online - Licenta 2021

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Fisa tip de inscriere
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola. In locul diplomei de bacalaureat, absolventii de liceu din promotia 2020-2021 pot prezenta o adeverinta tip din care sa rezulte ca au absolvit liceul si ca au promovat examenul de bacalaureat, mentionandu-se media generala de la bacalaureat, notele obtinute la probele sustinute la acest examen, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
 • Certificatul de nastere
 • Copie dupa CI/BI
 • Adeverinta medicala tip
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la concursul de admitere

 

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa: