Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2021 Master - Sesiunea Septembrie

1. Numar de locuri scoase la concurs

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Metode si modele in inteligenta artificiala

Acreditata/Invatamant cu frecventa

17

20


 

2. Criterii de selectie

Concursul de admitere este bazat pe:

 • sustinerea unei probe de tip interviu (cu nota NI), si
 • media examenului de licenta (MEL).

Pentru candidatii admisi la proba de competente lingvistice se calculeaza media de admitere (MA) cu formula:

MA = (70×NI + 30×MEL) / 100

Toate notele trebuie sa fie peste 5 cu exceptia MEL care trebuie sa fie minim 6.

In cazul mediilor egale, criteriile de departajare vor fi:

 1. Nota la interviu
 2. Media anilor de studii de licenta

Interviul pentru admiterea la programul de master "Metode si modele in inteligenta artificiala" va consta din:

 • o scurta prezentare a lucrarii de licenta (pentru absolventii din domeniul Informatica sau conex informaticii)
 • o prezentare a background-ului in Informatica (pentru absolventii altor domenii)
 • motivarea deciziei de a urma programul de master
 • prezentarea abilitatilor dobandite in cadrul facultatii si in afara ei prin proiecte sau concursuri deosebite la care ati participat;
 • raspunsul la intrebari punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare. Exemple de intrebari: Cum ati ales programul nostru de master? Ce credeti ca va recomanda sa fiti acceptat? Care considerati ca sunt plusurile pe care le aveti fata de alti candidati? Care este timpul pe care il puteti aloca pentru studiu? Care este planul personal de dezvoltare a carierei profesionale si stiintifice?
 • pentru absolventii altor domenii, comisia poate adresa intrebari tehnice relativ la punctele anterioare si poate verifica cunostintele fundamentale de informatica prin intrebari din tematica probei de "Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate" a examenului de licenta in informatica.

 

3. Calendar

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

 

 

15-19 Septembrie 2021

Inscrierea candidatilor

 

21 Septembrie 2021

Desfasurarea interviului

 

22 Septembrie 2021

Afisarea rezultatelor partiale

Rezultate partiale:

Pentru confirmarii locurilor, mai multe detalii gasiti aici.

23-26 Septembrie 2021

Confirmarea locurilor

 • Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnare contracte de scolarizare

27 Septembrie 2021

Afisare intermediara / Redistribuirea locurilor neconfirmate

Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidatii din lista celor care au fost declarati potential admisi in data de 22 Septembrie 2020, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor

27-29 Septembrie 2020

Confirmarea locurilor de catre noii candidati declarati admisi in urma redistribuirii

 • Depunerea actelor in original
 • Plata taxei de inmatriculare
 • Semnarea contractelor de scolarizare
 • Plata primei transe de scolarizare (1000 lei) pentru candidatii declarati admisi la taxa

30 Septembrie 2020

Afisarea rezultatelor finale

 

 

Procedura inscriere online - Master 2021

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Fisa tip de inscriere
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola.
 • Diploma de licenta si suplimentul la diploma/foaia matricola sau adeverinta de absolvire absolventii din promotia 2020
 • Certificatul de nastere
 • Copie dupa CI/BI
 • Adeverinta medicala tip
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la concursul de admitere

 

5. Rezultate concurs admitere

Pentru confirmarii locurilor, mai multe detalii gasiti aici.

 

6. Confirmarea locului. Inmatriculare

Programul de depunere a documentelor in original este, conform calendarului, 23-36.09.2021, intre orele 9:00-16:00 in zilele lucratoare si intre orele 9:00-12:00 in zilele de Sambata si Duminica.

Candidatul este rugat sa depuna la dosar urmatoarele acte:

 • *Dosar plic (completat in prealabil conform model)
 • Diploma de bacalaureat in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa)
 • Foaia matricola de la liceu in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa)
 • Diploma de licenta in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa)
 • Foaia matricola de la facultate/Suplimentul la diploma in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa).
 • Absolventii promotiei curente se pot inmatricula cu adeverinta de absolvire in original (pentru Buget) sau copie legalizata (pentru Taxa).
 • Carte de identitate (sau Buletin) original si copie xerox
 • *Certificat de nastere original si copie xerox
 • *Certificat de casatorie original si copie xerox
 • *Adeverinta medicala tip, de la medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru inscrierea la facultate
 • *Alte acte in original: acte doveditoare pentru scutire taxa de inscriere, adeverinta ca provine din sistemul de protectie sociala sau de la o asociatie a romilorpentru candidatii care opteaza pentru locurile speciale etc.
 • *4 fotografii tip buletin
 • *Dovada achitarii taxei de inmatriculare de 150 de lei, care se poate face:
  • prin BRD in conturile:
   RO48BRDE170SV46910431700
   RO47BRDE170SV71982041700  pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • prin aplicatia de inscriere online EvStud, cu cardul bancar.

 

NOTAAbsolventii de licenta, promotia 2021, ai Facultatii de Stiinte, Universitatea din Craiova, vor aduce pentru inmatriculare doar documentele marcate mai sus cu *. Celelalte documente in original vor fi depuse de secretariate/comisii in dosarul candidatilor.

Pentru mai multe detalii puteti accesa: