Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2021 Master - Sesiunea Iulie

1. Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2021-2022, pentru domeniul de studii Informatica (2 ani, invatamant cu frecventa) este urmatoarea:

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Metode si modele in inteligenta artificiala

Acreditata/Invatamant cu frecventa

60*

20


 

*Din care:

 • Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei = 8

2. Criterii de selectie

Concursul de admitere este bazat pe:

 • sustinerea unei probe de tip interviu (cu nota NI), si
 • media examenului de licenta (MEL).

Media de admitere (MA) se calculeaza  cu formula:

MA = (70×NI + 30×MEL) / 100

Toate notele trebuie sa fie peste 5 cu exceptia MEL care trebuie sa fie minim 6.

In cazul mediilor egale, criteriile de departajare vor fi:

 1. Nota la interviu
 2. Media anilor de studii de licenta

Interviul pentru admiterea la programul de master "Metode si modele in inteligenta artificiala" va consta din:

 • o scurta prezentare a lucrarii de licenta (pentru absolventii din domeniul Informatica sau conex informaticii)
 • o prezentare a background-ului in Informatica (pentru absolventii altor domenii)
 • motivarea deciziei de a urma programul de master
 • prezentarea abilitatilor dobandite in cadrul facultatii si in afara ei prin proiecte sau concursuri deosebite la care ati participat;
 • raspunsul la intrebari punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare. Exemple de intrebari: Cum ati ales programul nostru de master? Ce credeti ca va recomanda sa fiti acceptat? Care considerati ca sunt plusurile pe care le aveti fata de alti candidati? Care este timpul pe care il puteti aloca pentru studiu? Care este planul personal de dezvoltare a carierei profesionale si stiintifice?
 • pentru absolventii altor domenii, comisia poate adresa intrebari tehnice relativ la punctele anterioare si poate verifica cunostintele fundamentale de informatica prin intrebari din tematica probei de "Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate" a examenului de licenta in informatica.

 

3. Calendar

Sesiunea IULIE 2021

Candidati romani

 

09-13 Iulie 2021

Inscrierea candidatilor

 

15 Iulie 2021

Desfasurarea interviului

 

16 Iulie 2021

Afisarea rezultatelor partiale

 Rezultate partiale

18-21 Iulie 2021

Confirmarea locurilor in perioada 18-21 iulie prin:

 • Plata taxei de inmatriculare de 150 lei (aceleasi modalitati de plata ca la taxa de inscriere). Daca se plateste prin BRD se va incarca documentul justificativ (OP, Chitanta) in contul propriu online din
  aplicatia de Admitere. Daca taxa se plateste online din aplicatia de Admitere, aceasta va fi actualizata automat si procesata de Comisia de Admitere;
 • Transmiterea electronica a contractelor de scolarizare semnate:
  Candidatul descarca contractul de scolarizare care are datele completate, din contul propriu creat in aplicatia de Admitere. Candidatul semneaza contractul si il transmite (documentul digital/electronic) pe adresa de mail admiteremaster.informatica@ucv.ro .

23-26 Iulie 2021

Confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire in perioada 23-26 iulie 2021 (program: luni-vineri: 9:00-15:00, sambata-duminica 9:00-12:00), prin:

 • Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi la buget;
 • Plata primei transe de scolarizare de 1000 lei pentru candidatii declarati admisi la taxa;
 • Semnarea contractelor de scolarizare, in original, pentru toti candidatii declarati admisi, dupa redistribuire. Se va realiza la sediul facultatii.

28 Iulie 2021

Afisarea rezultatelor finale

 

 

Sesiunea IULIE 2021

Candidati Romani de Pretutindeni

 

09-13 Iulie 2021

Inscrierea candidatilor

 

15 Iulie 2021

Desfasurarea interviului

 

16 Iulie 2021

Afisarea rezultatelor partiale

 Rezultate partiale

18-21 Iulie 2021

Confirmarea locurilor in perioada 18-21 iulie prin:

 • Completarea formularului din Anexa 4 si transmiterea acestuia pe adresa de mail admiteremaster.informatica@ucv.ro. Se va confirma locul la un singur program de studii;

18-26 Iulie 2021

Depunerea actelor în original

 • Depunerea actelor in original la facultatea la care candidatul a fost declarat admis, pana la data de 26 iulie 2021.

28 Iulie 2021

Afisarea rezultatelor finale

 

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Fisa tip de inscriere
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola.
 • Diploma de licenta si suplimentul la diploma/foaia matricola sau adeverinta de absolvire absolventii din promotia 2021
 • Certificatul de nastere
 • Copie dupa CI/BI
 • Adeverinta medicala tip
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la concursul de admitere
 

Pentru mai multe detalii puteti accesa:

 

Program secretariat depunere acte in original

 • Sambata-Duminica: 9-12
 • Luni-Vineri: 9-15