Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2022 Licenta Septembrie

1. Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2022-2023, pentru domeniul de studii Informatica (3 ani, invatamant cu frecventa) este urmatoarea:

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Informatica

Acreditata/Invatamant cu frecventa

 -

21

 

 

 

2. Criterii de selectie

Pot candida la admiterea in invatamantul superior, in ciclul de studii universitare de licenta, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

In anul universitar 2022/2023 admiterea in anul I de studii se face prin concurs de dosare pe baza mediei generale obtinute la examenul de bacalaureat.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale/internationale, pot fi declarati admisi, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget, la propunerea Consiliului Facultatii, analizandu-se fiecare caz in parte si cu aprobarea Consiliului de Administratie al Universitatii din Craiova.

Lista olimpiadelor nationale sau internationale se poate consulta pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, sectiunea invatamant preuniversitar.

Criterii de departajare un cazul mediilor egale:

 1. Nota cea mai mare obtinuta la probele scrise la disciplinele Informatica sau Matematica din cadrul examenului de bacalaureat
 2. Nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat.

 

3. Calendar

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

 

 

05-12 Septembrie 2022

Inscrierea candidatilor

 

13 Septembrie 2022

Afisarea candidatilor inscrisi

 

15 Septembrie 2022

Afisarea rezultatelor partiale

 

16-19 Septembrie 2022

Confirmarea locurilor ocupate de catre candidatii declarati admisi

 

20 Septembrie 2022

Afisare intermediara / Redistribuirea locurilor neconfirmate

 • Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidatii care nu au fost admisi in data de 15 Septembrie 2022, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor

21-24 Septembrie 2022

Confirmarea locurilor de catre noii candidati declarati admisi in urma redistribuirii

 • Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi la buget;
 • Plata primei transe de scolarizare (2000 lei) pentru candidatii declarati admisi la taxa

26 Septembrie 2022

Afisarea rezultatelor finale

 

 

Procedura inscriere online - Licenta 2022

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola original. In locul diplomei de bacalaureat, absolventii de liceu din promotia 2021-2022 pot prezenta o adeverinta tip din care sa rezulte ca au absolvit liceul si ca au promovat examenul de bacalaureat, mentionandu-se media generala de la bacalaureat, notele obtinute la probele sustinute la acest examen, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
 • Certificatul de nastere - original si copie xerox
 • Carte Identitate/Buletin de identiate - original si copie xerox
 • Certificat de casatorie - daca e cazul - original si copie xerox
 • Adeverinta medicala tip - original
 • Dovada achitarii taxei de inscriere/inmatriculare in cazul in care nu fost facuta plata cu cardul
 • Doua fotografii tip buletin
 • Dosar plic

 

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa: