Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2022 Master Septembrie

1. Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2022-2023, pentru domeniul de studii Informatica (2 ani, invatamant cu frecventa) este urmatoarea:

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei
 
(Advanced Techniques for Information Processing)

Acreditata/Invatamant cu frecventa

20

19


 

Anunt Important:

Probele pentru admiterea la master specializarea Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei se vor desfasura in sala 116 a Universitatii din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13 dupa urmatorul program:


- 21 septembrie 2022, ora 9:00 - Proba de competente lingvistice pentru limba engleza (proba eliminatorie)
- 21 septembrie 2022 - Proba de tip Interviu (planificarea pe ore se va realiza dupa sustinerea probei de competente lingvistice)

Candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate.

2. Criterii de selectie

Concursul de admitere este bazat pe:

 • sustinerea unei probe eliminatorii de competente lingvistice, pentru limba engleza, notata cu ADMIS/RESPINS
 • sustinerea unei probe de tip interviu, notata cu ADMIS/RESPINS

Pentru candidatii admisi la proba de competente lingvistice si la proba de tip interviu se calculeaza media de admitere ca fiind media aritmetica intre media examenului de licenta si media anilor de studii de la ciclul de licenta.

 
In cazul mediilor egale, criteriile de departajare sunt:
 
 1. Media anilor de studii de licenta
 2. Domeniul de studii de licenta absolvit. Sunt preferati in ordine licentiatii in domeniile Informatica, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Matematica, Informatica economica, Ingineria sistemelor, Mecatronica si robotica
 
Interviul pentru admiterea la programul de master "Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei" va consta din:
 • o scurta prezentare a lucrarii de licenta (pentru absolventii din domeniul Informatica sau conex informaticii)
 • o prezentare a background-ului in Informatica (pentru absolventii altor domenii)
 • motivarea deciziei de a urma programul de master
 • prezentarea abilitatilor dobandite in cadrul facultatii si in afara ei prin proiecte sau concursuri deosebite la care ati participat;
 • raspunsul la intrebari punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare. Exemple de intrebari: Cum ati ales programul nostru de master? Ce credeti ca va recomanda sa fiti acceptat? Care considerati ca sunt plusurile pe care le aveti fata de alti candidati? Care este timpul pe care il puteti aloca pentru studiu? Care este planul personal de dezvoltare a carierei profesionale si stiintifice?
 • pentru absolventii altor domenii, comisia poate adresa intrebari tehnice relativ la punctele anterioare si poate verifica cunostintele fundamentale de informatica prin intrebari din tematica probei de "Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate" a examenului de licenta in informatica.

 

 

3. Calendar

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

 

 

14-19 Septembrie 2022

Inscrierea candidatilor

 

20 Septembrie 2022

Afisarea candidatilor inscrisi

 

21 Septembrie 2022

Desfasurarea probei de competente lingvistice pentru limba engleza si a interviului

 

21 Septembrie 2022

Afisarea rezultatelor partiale

 

22-24 Septembrie 2022

Confirmarea locurilor prin:

 • Plata taxei de inmatriculare;
 • Transmitere contracte scolarizare semnate si dovada achitarii taxei de inmatriculare pt candidatii care nu achita taxa prin platforma de amitere

26 Septembrie 2022

Afisare intermediara/Redistribuirea locurilor neconfirmate

 

27-28 Septembrie 2022

Confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire


 • Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi;
 • Plata primei transe de scolarizare de 2500 lei pentru candidatii declarati admisi la taxa;

29 Septembrie 2022

Afisarea rezultatelor finale

 

 

 

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola original.
 • Diploma de Licenta in original pentru absolventii din alte promotii. Pentru absolventii promotiei 2022 se accepta si adeverinta de licenta in original sau copie legalizata.
 • Certificatul de nastere - original si copie xerox
 • Carte Identitate/Buletin de identiate - original si copie xerox
 • Certificat de casatorie - daca e cazul - original si copie xerox
 • Adeverinta medicala tip - original
 • Dovada achitarii taxei de inscriere/inmatriculare in cazul in care nu fost facuta plata cu cardul
 • Doua fotografii tip buletin
 • Dosar plic

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa: