Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2023 Licenta Septembrie

1. Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2023-2024, pentru domeniul de studii Informatica (3 ani, invatamant cu frecventa) este urmatoarea:

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Informatica

Acreditata/Invatamant cu frecventa

2*

5

 

*Din care:

 • Locuri pentru rromi = 1
 • Locuri pentru absolventi cu diploma de bacalaureat proveniti din sistemul de protectie sociala = 1
 

2. Criterii de selectie

Pot candida la admiterea in invatamantul superior, in ciclul de studii universitare de licenta, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

In anul universitar 2023/2024 admiterea in anul I de studii se face prin concurs de dosare pe baza mediei generale obtinute la examenul de bacalaureat.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget.

Candidatii la programele de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale/internationale, pot fi declarati admisi, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget, la propunerea Consiliului Facultatii, analizandu-se fiecare caz in parte si cu aprobarea Consiliului de Administratie al Universitatii din Craiova.

Lista olimpiadelor nationale sau internationale se poate consulta pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, sectiunea invatamant preuniversitar.

Criterii de departajare un cazul mediilor egale:

 1. Nota cea mai mare obtinuta la probele scrise la disciplinele Informatica sau Matematica din cadrul examenului de bacalaureat
 2. Nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat.

 

3. Calendar

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

 

 

05 August - 10 Septembrie 2023

Inscrierea candidatilor

 

11 Septembrie 2023

Afisarea candidatilor inscrisi

 

13 Septembrie 2023

Afisarea rezultatelor partiale

 

13-17 Septembrie 2023

Confirmarea locurilor ocupate de catre candidatii declarati admisi

 •  Plata taxei de inmatriculare;
 • Transmitere contracte scolarizare semnate si dovada achitarii taxei de inmatriculare pentru candidatii care nu achita taxa prin platforma de admitere

18 Septembrie 2023

Afisare intermediara / Redistribuirea locurilor neconfirmate

 • Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati, locurile ramase libere fiind ocupate de candidatii care nu au fost admisi in data de 13 Septembrie 2023, urcand in lista in ordinea descrescatoare a mediilor

18-21 Septembrie 2023

Confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire

 • Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi;
 • Plata primei transe de scolarizare (2000 lei) pentru candidatii declarati admisi la taxa

22 Septembrie 2023

Afisarea rezultatelor finale

 

 

4. Rezultate

Rezultate partiale - 13 Septembrie 2023

Rezultate finale - 22 Septembrie 2023

 

 

Orar confirmare locuri (Etapa I: 13 – 17 septembrie 2023):

 • Miercuri, 13 Septembrie                     8:30 – 15:30
 • Joi, 14 Septembrie 2023                     8:30 – 15:30
 • Vineri, 15 Septembrie 2023                  8:30 – 15:30

 

 

Procedura inscriere online - Licenta 2023

 

5. Acte necesare la inscriere

 1. Dosar plic.
 2. Fisa de inscriere - se descarca din contul propriu creat in aplicatia de Admitere.
 3. Contract de studii (2 exemplare) - se descarca din contul propriu creat in aplicatia de Admitere.
 4. Diploma de bacalaureat in original (daca aceasta nu a fost inca emisa de catre liceul candidatului, se poate aduce o adeverinta tip din care sa rezulte absolvirea liceului si promovarea examenului de bacalaureat, mentionandu-se media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma). Originalul ramane in dosarul candidatului pe toata perioada studiilor.
 5. Foaia matricola de la absolvirea liceului in original. Originalul ramane in dosarul candidatului pe toata perioada studiilor.
 6. Certificatul de nastere in original si copie. Dupa compararea celor doua documente, originalul se restituie candidatului.
 7. Carte Identitate in original si copie. Dupa compararea celor doua documente, originalul se restituie candidatului.
 8. Certificat de casatorie (daca este cazul) in original si copie. Dupa compararea celor doua documente, originalul se restituie candidatului.
 9. Adeverinta medicala tip M.S. in original (eliberata de cabinetele medicale scolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de intreprindere sau medicul de familie)
 10. Doua fotografii tip buletin.
 11. Dovada achitarii taxei de inmatriculare in valoare de 150 lei (in cazul in care nu fost facuta plata cu cardul din aplicatia EvStud). Taxa de inmatriculare este diferita de taxa de inscriere. Pentru taxa de inmatriculare nu exista scutire de plata.

 

Modalitati de plata:

 • prin portalul web EvStud (evstud.ucv.ro), cu cardul bancar (varianta recomandata);
 • numerar la Casieria universitatii (Str. Libertatii, nr. 19, Complex Agronomie, Caminul 4) ;

 • prin BRD în contul: RO48BRDE170SV46910431700 - se va încarca documentul justificativ in contul propriu din aplicatia de admitere https://evstud.ucv.ro

 

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa:

 

Tutorial inscriere