Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Admitere 2023 Master Iulie

1. Cifra de scolarizare

Cifra de scolarizare pentru anul academic 2023-2024, pentru domeniul de studii Informatica (2 ani, invatamant cu frecventa) este urmatoarea:

Domeniul

Specializarea

Numar de locuri

Buget

Taxa

Informatica

Metode si Modele in Inteligenta Artificiala

Acreditata/Invatamant cu frecventa

60*

20


 

*Din care:

 • Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei = 4

 

2. Criterii de selectie

Concursul de admitere este bazat pe:

 • sustinerea unei probe de tip interviu, notata cu ADMIS/RESPINS

Pentru candidatii admisi la proba de tip interviu se calculeaza media de admitere ca fiind media aritmetica intre media examenului de licenta si media anilor de studii de la ciclul de licenta.

 
In cazul mediilor egale, criteriile de departajare sunt:
 
 1. Media anilor de studii de licenta
 2. Domeniul de studii de licenta absolvit. Sunt preferati in ordine licentiatii in domeniile Informatica, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Matematica, Informatica economica, Ingineria sistemelor, Mecatronica si robotica
 
Interviul pentru admiterea la programul de master "Metode si Modele in Inteligenta Artificiala" va consta din:
 • o scurta prezentare a lucrarii de licenta (pentru absolventii din domeniul Informatica sau conex informaticii)
 • o prezentare a background-ului in Informatica (pentru absolventii altor domenii)
 • motivarea deciziei de a urma programul de master
 • prezentarea abilitatilor dobandite in cadrul facultatii si in afara ei prin proiecte sau concursuri deosebite la care ati participat;
 • raspunsul la intrebari punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare. Exemple de intrebari: Cum ati ales programul nostru de master? Ce credeti ca va recomanda sa fiti acceptat? Care considerati ca sunt plusurile pe care le aveti fata de alti candidati? Care este timpul pe care il puteti aloca pentru studiu? Care este planul personal de dezvoltare a carierei profesionale si stiintifice?
 • pentru absolventii altor domenii, comisia poate adresa intrebari tehnice relativ la punctele anterioare si poate verifica cunostintele fundamentale de informatica prin intrebari din tematica probei de "Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate" a examenului de licenta in informatica.

 

 

3. Calendar

Sesiunea IULIE 2023

 

 

15 Martie - 14 Iulie 2023

Inscrierea candidatilor

 

15 Iulie 2023

Afisarea candidatilor inscrisi

 

17 Iulie 2023

Desfasurarea probei de tip interviu

Proba se va desfasura fizic in sala 116, incepand cu ora 8:00. 

Programarea pentru proba de Interviu, sesiunea iunie 2023

19 Iulie 2023

Afisarea rezultatelor partiale

 

19-23 Iulie 2023

Confirmarea locurilor prin:

 • Plata taxei de inmatriculare;
 • Transmitere contracte scolarizare semnate si dovada achitarii taxei de inmatriculare pt candidatii care nu achita taxa prin platforma de amitere

24 Iulie 2023

Afisare intermediara/Redistribuirea locurilor neconfirmate

 

24-27 Iulie 2023

Confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire


 • Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi;
 • Plata primei transe de scolarizare de 2500 lei pentru candidatii declarati admisi la taxa;

28 Iulie 2023

Afisarea rezultatelor finale

 

 

 

 

4. Acte necesare la inscriere

 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola original.
 • Diploma de Licenta in original pentru absolventii din alte promotii. Pentru absolventii promotiei 2022 se accepta si adeverinta de licenta in original sau copie legalizata.
 • Certificatul de nastere - original si copie xerox
 • Carte Identitate/Buletin de identiate - original si copie xerox
 • Certificat de casatorie - daca e cazul - original si copie xerox
 • Adeverinta medicala tip - original
 • Dovada achitarii taxei de inscriere/inmatriculare in cazul in care nu fost facuta plata cu cardul
 • Doua fotografii tip buletin
 • Dosar plic
Pentru mai multe detalii puteti accesa:

 

 5. Rezultate

Orar confirmare locuri (Etapa I: 21 – 23 iulie 2023):

 • Vineri, 21 Iulie 2023                     8:30 – 15:30
 • Sambata, 22 Iulie 2023                    9:00 – 12:00
 • Duminica, 23 Iulie 2023                   9:00 – 12:00

Locatie: Cladirea Centrala a Universitatii din Craiova, Str. A.I. Cuza, Nr 13, Secretariatul facultatii de Stiinte

 

 

Tutorial inscriere