Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Graficul confirmarii locurilor

Lista completa, in ordinea mediilor, a candidatilor inscrisi (actualizat 26.07.2015)

 

 1. Duminica, 26.07.2015, ora 13,00: Afisarea listei candidatilor înscrisi
 2. Luni, 27.07.2015, ora 8,00: Afisarea rezultatelor primare: Lista candidatilor declarati admisi pe locurile subventionate de la buget si lista candidatilor admisi pe locurile cu taxa (în asteptare pentru locurile subventionate de la buget). Listele sunt întocmite conform criteriilor de selectie: mediile descrescatoare, optiunile solicitate de catre fiecare candidat si numarul locurilor alocate.          
  Nota: Subliniem importanta urmaririi si continuarii procesului de admitere asa cum rezulta din cele scrise la punctele 2 si 3, de catre toti candidatii.
 3. Luni, 27.07.2015– Miercuri, 29.07.2015: Confirmarea locului ocupat prin concurs de catre candidatii declarati admisi. Aceasta presupune:
  1. Depunerea diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultatii
  2. Depunerea foii matricole de la liceu în original la secretariatul facultatii
  3. Plata taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul facultatii
  4. Completarea contractului de studii la secretariatul facultatii.
   Program:  Luni, Marti: 8,00-15,00; Miercuri: 8,00-12,00
   Nota: Candidatii declarati admisi pe locurile subventionate de la buget care nu îsi depun diploma de bacalaureat în original pâna la termenul stabilit, pierd locul de la buget. Locurile ramase astfel libere vor fi ocupate de candidatii din lista de asteptare în ordinea descrescatoare a mediilor. De asemenea, candidatii din lista de asteptare pot depune si ei diploma de bacalaureat în original în vederea repartizarii conform pct. 3. În acest interval vom afisa progresul confirmarii locurilor la buget.
 4. Miercuri, 29.07.2015, ora 15,00: Afisarea listei cu candidatii declarati admisi, în urma redistribuirii, în sesiunea de admitere iulie 2015. Toti candidatii admisi initial la buget care nu si-au confirmat locul (conform pct. 2) sunt eliminati din concurs. În noua lista actualizata, candidatii care si-au confirmat locul vor avansa corespunzator pozitiilor eliberate din fata lor. Candidatii din lista de asteptare vor ocupa locurile ramase libere în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
 5. Joi, 30.07.2015– Vineri, 31.07.2015: Confirmarea locului ocupat prin concurs de catre candidatii declarati admisi (buget sau taxa) în urma procesului de redistribuire. Aceasta presupune:
  1. Depunerea diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultatii
  2. Depunerea foii matricole de la liceu în original la secretariatul facultatii
  3. Plata taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul facultatii
  4. Completarea contractului de studii la secretariatul facultatii
   Program:  Joi: 8,00-15,00; Vineri: 8,00-12,00
   Nota:
   Candidatii declarati admisi pe locurile subventionate de la buget care nu îsi depun diploma de bacalaureat în original pâna la termenul stabilit, pierd locul de la buget. Locurile ramase astfel libere vor fi ocupate de candidatii din lista de asteptare în ordinea descrescatoare a mediilor. De asemenea, candidatii din lista de asteptare trebuie sa depuna si ei diploma de bacalaureat în original în vederea repartizarii conform pct. 5.
 6. Vineri, 31.07.2015, ora 15,00: Afisarea listei finale cu candidatii declarati admisi, în sesiunea de admitere iulie 2015.

 

 Observatii

          Daca în urma afisarii rezultatelor finale din data de 31.07.2015 ramân locuri neocupate va fi organizata o noua sesiune de admitere în luna SEPTEMBRIE, la o data care va fi comunicata în timp util.

 

 

 

Telefon: 0251-413.728

 

 

În perioada 01 august — 31 august 2015,

Secretariatul Facultatii de Stiinte

Departamentul de  INFORMATICA

va fi închis, programul reluându-se în data de 01 septembrie 2015.