Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Examen de Disertatie - 2021

Examenul de disertatie la programele de master in informatica se desfasoara in conformitate cu „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie”.

Acesta va fi completat cu prevederile din Anexa 3 a „Metodologiei derularii activitatilor desfasurate in Universitatea din Craiova, in sistem online” si cu „Procedura de transmitere online a lucrarilor de licenta/disertatie in Facultatea de Stiinte” aplicabile in sesiunile de licenta/diploma si disertatie iulie 2021 si septembrie 2021, daca situatia la nivel national nu va permite reluarea activitatilor didactice fata in fata. De asemenea, Departamentul de Informatica a elaborat propria „Procedura pentru desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in regim online”.

 

Calendar de desfasurare

Sesiunea Iunie/Iulie 2021

 • 30 Iunie 2021    –    Prezentarea si sustinerea disertatiei - examen oral

Sesiunea Septembrie 2021

 • 15 Septembrie 2021         –    Prezentarea si sustinerea disertatiei - examen oral

Comisia pentru examenul de disertatie (sesiunile Iunie/Iulie si Septembrie 2021):

 • Conf. dr. Ruxandra Stoean – presedinte
 • Conf. dr. Cristina Popirlan – membru
 • Lect. dr. Mihai Gabroveanu – membru
 • Asist. dr. Oana Ticleanu – secretar
 • Conf. dr. Costin Boldea – membru supleant
 • Conf. dr. Mihaela Colhon – membru supleant

 

Reguli generale

Examenul de disertatie la programele de master in informatica consta dintr-o singura proba: Prezentarea si sustinerea disertatiei. Pentru promovarea examenului de disertatie, media finala trebuie sa fie cel putin 6.00.

Sustinerea disertatiei se va desfasura online, in timp real, in fata comisiei de examen, prin intermediul unei platforme alese de departament, care sa permita transmiterea, receptionarea simultana (in direct) si inregistrarea de continut audio-video. Sustinerea se inregistreaza integral, pentru fiecare absolvent in parte si se arhiveaza la nivel de facultate.

Pentru a se inscrie la examenul de disertatie, candidatii vor urma „Procedura de transmitere online a lucrarilor de licenta/disertatie in Facultatea de Stiinte”, furnizand toate documentele prevazute in „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie”, semnate (unde este cazul) si scanate in format PDF.

Documente necesare pentru inscrierea la examenul de disertatie sunt:

Pentru transmiterea documentelor catre secretariatul departamentului, candidatii vor utiliza urmatoarele reguli pentru numirea si organizarea pachetului de informatii:

 1. Numirea fisierelor se va face fara a utiliza diacritice
 2. Fisierul care contine cererea pentru inscrierea la examenul de disertatie (Anexa 1b) va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_ANEXA1b.PDF
 3. Fisierul care contine disertatia elaborata va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_TITLU.PDF (se va utiliza in cazul titlurilor lungi, o forma prescurtata)
 4. Fisierul care contine declaratia pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii (Anexa 2b) va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_ANEXA2b.PDF
 5. Fisierul care contine declaratia pe proprie raspundere (Anexa 3b) va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_ANEXA3b.PDF
 6. Fisierul care contine copia scanata a CI a absolventului va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_CI.PDF
 7. Toate fisierele de mai sus se vor "impacheta" intr-o arhiva ZIP numita astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_TAPI.PDF sau NUME_INITIALE_PRENUME_MMIA.PDF in functie de programul de master absolvit
 8. Fisierul care contine referatul de apreciere al disertatiei, transmis secretariatului de catre cadrul didactic coordonator, va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_TAPI_RALD.PDF sau NUME_INITIALE_PRENUME_MMIA_RALD.PDF in functie de programul de master absolvit de catre studExemplu:
Sa presupunem ca studentul Georgescu G.H. Geo, care a elaborat disertatia cu titlul "Retele neuronale pentru detectia anomaliilor de trafic", la programul de master Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei, doreste sa se inscrie la examenul de disertatie.
Dupa completarea anexelor necesare si scanarea acestora, candidatul va trebui sa obtina si sa numeasca corespunzator urmatoarele cinci fisiere:

 • GEORGESCU_GH_GEO_RETELE_NEURONALE_PENTRU_DETECTIA_ANOMALIILOR.PDF
 • GEORGESCU_GH_GEO_ANEXA1b.PDF
 • GEORGESCU_GH_GEO_ANEXA2b.PDF
 • GEORGESCU_GH_GEO_ANEXA3b.PDF
 • GEORGESCU_GH_GEO_CI.PDF

Acestea se vor include intr-o arhiva ZIP numita astfel: GEORGESCU_GH_GEO_TAPI.ZIP, care va fi transmisa catre secretariatul departamentului. Separat, cadrul didactic coordonator va transmite direct catre secretariatul departamentului referatul de apreciere al lucrarii numit astfel: GEORGESCU_GH_GEO_TAPI_RALD.PDF

Nota: Se recomanda ca disertatiile sa fie incarcate de fiecare student si in contul personal, pe platforma Evidenta studentilor.

Disertatiile vor fi elaborate in LaTeX in conformitate cu Ghidul pentru elaborarea si sustinerea lucrarii de licenta/disertatie.