Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Examen de Disertatie - 2023

Sesiunea IULIE

 

Calendar de desfasurare

Sesiunea Iunie/Iulie 2023

 • 4 Iulie 2023,  ora 8:00 sala 116  –    Prezentarea si sustinerea disertatiei - examen oral

Sesiunea Septembrie 2023

 • 13 Septembrie 2023, ora 9:00 sala 116   –    Prezentarea si sustinerea disertatiei - examen oral

Comisia pentru examenul de disertatie (sesiunile Iunie/Iulie si Septembrie 2023):

 • Conf. dr. Catalin Stoean – presedinte
 • Conf. dr. Cristina Popirlan– membru
 • Lect. dr. Mihai Gabroveanu – membru
 • Asist. dr. Irina Tudor – secretar
 • Prof. dr. Daniela Danciulescu – membru supleant
 • Conf. dr. Costin Boldea – membru supleant

 

 

Nota:

 1. Pentru alegerea temei de licenta, studentii vor depune o Cerere de inscriere aprobata de cadrul didactic coordonator la inceputul anului universitar.
 2. Disertatiile vor fi elaborate in LaTeX in conformitate cu Ghidul pentru elaborarea si sustinerea lucrarii de licenta/disertatie.
 3. Lucrarile de diseratie se depun împreuna cu CD/DVD-ul ce contine versiunea PDF a lucrarii tiparite, Declaratia de autenticitate atasata la sfarsitul lucrarii si Referatul conducatorului la secretariatul facultatii cu cel putin 10 zile inainte de sustinere.
 4. Lucrarea va fi insotita de o Cerere de inscriere la examenul de Disertatie.
 5. Examenul de licenta se va desfasura in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 3106/2022 din 9 februarie 2022 privind metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie si „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie”.
 6. Pentru promovarea examenului de disertatie, media finala trebuie sa fie cel putin 6.00.
 7. Pentru masteranzii programului Tehnici avansate pentru procesarea informatiei disertatia se va elabora in limba engleza.