Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Examen de Licenta - 2019

Specializarea INFORMATICA

Examenul de licenta consta in sustinerea urmatoarelor doua probe:

 1. Proba 1: Proba de cunostinte fundamentale si de specialitate:
  Proba consta în sustinerea unei lucrari scrise tip grila.Intrebarile vor fi din urmatoarele discipline, grupate pe module:
  • Modulul 1: Algoritmi si programare,Structuri de date si tehnici de elaborare a algoritmilor, Programare orientata obiect, Tehnologii Java, Algoritmica grafurilor, Metode de analiza a algoritmilor;
  • Modulul 2: Arhitectura calculatoarelor, Sisteme de operare, Retele de calculatoare, Proiectarea sistemelor de operare, Securitatea retelelor de calculatoare;
  • Modulul 3: Fundamentele bazelor de date, Baze de date, Tehnologii web.

  Tematica disciplinelor din cele trei module este în conformitate cu programele analitice ale cursurilor studiate in cadrul facultatii.

  O grila de examen va contine 45 de întrebari distribuite astfel: 21 din Modulul 1, 15 din Modulul 2, 9 din Modulul 3. O întrebare poate avea zero, unul sau mai multe raspunsuri corecte.

  Modele de intrebari puteti gasi in fisierele de mai jos:

 

 1. Proba 2: Sustinerea lucrarii de licenta.
  Lucrarea presupune tratarea teoretica a unui model si implementarea acestuia pe calculator. Un capitol separat din lucrare va descrie aplicatia realizata. Comisia de examinare va aprecia dificultatea si importanta aplicatiei, modul de implementare, modul de prezentare, capacitatea de sinteza a absolventului, nivelul de cunostinte teoretice si practice, originalitatea implementarii. Candidatul va prezenta o decriere generala a lucrarii (se încurajeaza prezentarea în PowerPoint) si functionalitatea implementarii pe calculator

Data: 2-4 iulie 2019 si respectiv 10-12 septembrie 2019

Nota:

 1. Pentru sustinerea examenului de licenta candidatii vor depune o Cerere de inscriere.
 2. Lucrarile de licenta vor fi elaborate în conformitate cu Ghidul pentru elaborarea si sustinerea lucrarii de licenta/disertatie.
 3. Lucrarile de licenta se depun împreuna cu CD/DVD-ul ce contine versiunea PDF a lucrarii tiparite, Declaratia de autenticitate atasata la sfarsitul lucrarii si Referatul conducatorului la secretariatul facultatii pâna pe data de 21.06.2019.
 4. Lucrarea va fi insotita de o Cerere de inscriere la examenul de Licenta.
 5. Examenul de licenta se va desfasura in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 3179/2015 privind metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie
 6. Pentru promovarea examenului de licenta, media finala trebuie sa fie cel putin 6.00, iar nota la fiecare proba trebuie sa fie cel putin 5.00.

 

 

Rezultatele Examenului de Licenta

Sesiunea Iulie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019