Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Examen de Licenta - 2020

Examenul de licenta la programul de studii in informatica se desfasoara in conformitate cu „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie” aprobat prin Hotararea Senatului nr.1 din 22.01.2020.

Acesta va fi completat cu prevederile din Anexa 3 a „Metodologiei derularii activitatilor desfasurate in Universitatea din Craiova, in sistem online” si cu „Procedura de transmitere online a lucrarilor de licenta/disertatie in Facultatea de Stiinte” aplicabile in sesiunile de licenta/diploma si disertatie iulie 2020 si septembrie 2020, daca situatia la nivel national nu va permite reluarea activitatilor didactice fata in fata. De asemenea, Departamentul de Informatica a elaborat propria „Procedura pentru desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in regim online”.

 

Calendar de desfasurare - Sesiunea SEPTEMBRIE

 • 14 Septembrie 2020    –    Sustinere Proba 1
 • 15 Septembrie 2020    –    Sustinere Proba 2

 

Reguli generale

Examenul de licenta la programul de studii in informatica consta in doua probe dupa cum urmeaza:

 1. Proba 1: Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate
 2. Proba 2: Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta

Pentru promovarea examenului de licenta, media finala trebuie sa fie cel putin 6.00, iar nota la fiecare proba trebuie sa fie cel putin 5.00.

Proba 1 a examenului de licenta, „Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate”, se va face prin examen de tip grila, sustinut in limba in care s-a studiat, prin intermediul unei platforme online.

Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta se va desfasura online, in timp real, in fata comisiei de examen, prin intermediul unei platforme alese de departament, care sa permita transmiterea, receptionarea simultana (in direct) si inregistrarea de continut audio-video. Sustinerea se inregistreaza integral, pentru fiecare absolvent in parte si se arhiveaza la nivel de facultate.

Pentru a se inscrie la examenul de licenta, candidatii vor urma „Procedura de transmitere online a lucrarilor de licenta/disertatie in Facultatea de Stiinte”, furnizand toate documentele prevazute in „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie”, semnate (unde este cazul) si scanate in format PDF.

Documente necesare pentru inscrierea la examenul de licenta sunt:

Pentru transmiterea documentelor catre secretariatul departamentului, candidatii vor utiliza urmatoarele reguli pentru numirea si organizarea pachetului de informatii:

 1. Numirea fisierelor se va face fara a utiliza diacritice
 2. Fisierul care contine cererea pentru inscrierea la examenul de licenta (Anexa 1a) va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_ANEXA1a.PDF
 3. Fisierul care contine lucrarea de licenta elaborata va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_TITLU.PDF (se va utiliza in cazul titlurilor lungi, o forma prescurtata)
 4. Fisierul care contine declaratia pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii (Anexa 2a) va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_ANEXA2a.PDF
 5. Fisierul care contine declaratia pe proprie raspundere (Anexa 3a) va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_ANEXA3a.PDF
 6. Fisierul care contine copia scanata a CI a absolventului va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_CI.PDF
 7. Toate fisierele de mai sus se vor "impacheta" intr-o arhiva ZIP numita astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_INF.PDF
 8. Fisierul care contine referatul de apreciere al lucrarii de licenta, transmis secretariatului de catre cadrul didactic coordonator, va fi numit astfel: NUME_INITIALE_PRENUME_INF_RALL.PDF


Exemplu:
Sa presupunem ca studentul Ionescu I.J. Ion, care a elaborat lucrarea de licenta cu titlul "Metoda optimala de orientare a panourilor solare la fermele de energie", doreste sa se inscrie la examenul de licenta.
Dupa completarea anexelor necesare si scanarea acestora, candidatul va trebui sa obtina si sa numeasca corespunzator urmatoarele cinci fisiere:

 • IONESCU_IJ_ION_METODA_OPTIMALA_DE_ORIENTARE.PDF
 • IONESCU_IJ_ION_ANEXA1a.PDF
 • IONESCU_IJ_ION_ANEXA2a.PDF
 • IONESCU_IJ_ION_ANEXA3a.PDF
 • IONESCU_IJ_ION_CI.PDF

Acestea se vor include intr-o arhiva ZIP numita astfel: IONESCU_IJ_ION_INF.ZIP, care va fi transmisa catre secretariatul departamentului. Separat, cadrul didactic coordonator va transmite direct catre secretariatul departamentului referatul de apreciere al lucrarii numit astfel: IONESCU_IJ_ION_INF_RALL.PDF

Nota: Se recomanda ca lucrarile de licenta sa fie incarcate de fiecare student si in contul personal, pe platforma Evidenta studentilor.

 

Calendar de desfasurare - Sesiunea IULIE

 • 30 Iunie 2020    –    Sustinere Proba 1
 • 1-3 Iulie 2020    –    Sustinere Proba 2

 

Derularea Examenului de licenta este prezentata in detaliu in documentul: Reguli de desfasurare a examenului de licenta 

 

Descrierea probelor de examen

Proba 1: Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, consta in sustinerea unei lucrari scrise tip grila. Intrebarile vor fi din urmatoarele discipline, grupate pe module:

 • Modulul 1: Algoritmi si programare, Structuri de date si tehnici de elaborare a algoritmilor, Programare orientata-obiect, Tehnologii Java, Algoritmica grafurilor, Metode de analiza a algoritmilor
 • Modulul 2: Arhitectura calculatoarelor, Sisteme de operare, Retele de calculatoare, Proiectarea sistemelor de operare, Securitatea retelelor de calculatoare
 • Modulul 3: Fundamentele bazelor de date, Baze de date, Tehnologii web

Tematica disciplinelor precizate in cele trei module este in conformitate cu programele analitice ale cursurilor studiate in cadrul facultatii. O grila de examen va contine intrebari care poate avea zero, unul sau mai multe raspunsuri corecte.

 Modele de intrebari puteti gasi in fisierele de mai jos:

Proba 2: Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta. Lucrarea de licenta presupune tratarea teoretica a unui model si implementarea acestuia pe calculator. Un capitol separat din lucrare va descrie aplicatia realizata. Comisia de examinare va aprecia dificultatea si importanta aplicatiei, modul de implementare, modul de prezentare, capacitatea de sinteza a absolventului, nivelul de cunostinte teoretice si practice, originalitatea implementarii. Candidatul va prezenta o descriere generala a lucrarii (se incurajeaza realizarea de prezentari bazate pe slide-uri, de tip PowerPoint) si functionalitatea implementarii pe calculator.

 

Nota: Lucrarile de licenta vor fi elaborate in conformitate cu Ghidul pentru elaborarea si sustinerea lucrarii de licenta/disertatie.

 

 Rezultate