Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Examen de Licenta - 2023

Sesiunea SEPTEMBRIE

 

Rezultate

 • Rezultate proba 1 (Afisat astazi, 12.09.2023, ora 12:00) - Eventualele contestatii se depun la secretariat pana in data de 13.09.2023, ora 12:30
 • Rezultate proba 2 (Afisat astazi, 14.09.2023, ora 14:30)

Proba 2 a examenului de licenta se va desfasura in sala 116. Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu o jumatate de ora inaintea celei la care sunt planificati. Prezentarea aplicatiei si a lucrarii se va face de pe laptopul personal. 

Proba 1 - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, examen scris, va începe Marti, 12 Septembrie 2023, ora 8:30.

Studentii care s-au înscris la examenul de licenta se vor prezenta în sala 363 la ora 8:00 având asupra lor Cartea de Identitate. Repartizarea va fi afisata la intrarea în sala.

Se interzice studentilor sa aiba asupra lor telefoane mobile, casti audio, precum si orice alt mijloc electronic de comunicare sau care permite conectarea la internet/retele de socializare.

 

 

Sesiunea IULIE

Rezultate

 

Proba 2 a examenului de licenta se va desfasura in sala 116. Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu o ora inaintea celei la care sunt planificati. Prezentarea aplicatiei si a lucrarii se va face de pe laptopul personal. 

Proba 1 - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, examen scris, va începe Luni, 3 Iulie 2023, ora 9:00.

Studentii care s-au înscris la examenul de licenta se vor prezenta în salile desemnate (363, 365) la ora 8:30 având asupra lor Cartea de Identitate. Repartizarea va fi afisata la intrarea în sali.

Se interzice studentilor sa aiba asupra lor telefoane mobile, casti audio, precum si orice alt mijloc electronic de comunicare sau care permite conectarea la internet/retele de socializare.

 

Calendar de desfasurare

Sesiunea Iunie/Iulie 2023

 • 3 Iulie 2023       –    Proba 1 - evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen scris
 • 5-7 Iulie 2023    –    Proba 2 - prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - examen oral

Sesiunea Septembrie 2023

 • 12 Septembrie 2023         –    Proba 1 - evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen scris
 • 14-15 Septembrie 2023    –    Proba 2 - prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - examen oral

Comisia pentru examenul de licenta (sesiunile Iunie/Iulie si Septembrie 2023):

 • Conf. dr. Mihaela Colhon – presedinte
 • Lect. dr. Gabriel Stoian – membru
 • Lect. dr. Claudiu-Ionut Popirlan – membru
 • Asist. dr. Constantin Cristian Dinu – secretar
 • Conf. dr. Mirel Cosulschi – membru supleant
 • Conf. dr. Costin Boldea – membru supleant

Comisia de contestatii pentru examenul de licenta (sesiunile Iunie/Iulie si Septembrie 2023):

 • Conf. dr. Ruxandra Stoean – presedinte
 • Lect. dr. Mihai Gabroveanu – membru
 • Asist. dr. Cristina Tudorache - secretar
 • Prof. dr. Daniela Danciulescu– membru supleant

 

Descrierea probelor de examen

Proba 1: Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, consta in sustinerea unei lucrari scrise tip grila. Intrebarile vor fi din urmatoarele discipline, grupate pe module:

 • Modulul 1: Algoritmi si programare, Structuri de date si tehnici de elaborare a algoritmilor, Programare orientata-obiect, Tehnologii Java, Algoritmica grafurilor, Metode de analiza a algoritmilor
 • Modulul 2: Arhitectura calculatoarelor, Sisteme de operare, Retele de calculatoare, Proiectarea sistemelor de operare, Securitatea retelelor de calculatoare
 • Modulul 3: Fundamentele bazelor de date, Baze de date, Tehnologii web

Tematica disciplinelor precizate in cele trei module este in conformitate cu programele analitice ale cursurilor studiate in cadrul facultatii. O grila de examen va contine intrebari care poate avea zero, unul sau mai multe raspunsuri corecte.

 Modele de intrebari puteti gasi in fisierele de mai jos:

Proba 2: Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta. Lucrarea de licenta presupune tratarea teoretica a unui model si implementarea acestuia pe calculator. Un capitol separat din lucrare va descrie aplicatia realizata. Comisia de examinare va aprecia dificultatea si importanta aplicatiei, modul de implementare, modul de prezentare, capacitatea de sinteza a absolventului, nivelul de cunostinte teoretice si practice, originalitatea implementarii. Candidatul va prezenta o descriere generala a lucrarii (se incurajeaza realizarea de prezentari bazate pe slide-uri, de tip PowerPoint) si functionalitatea implementarii pe calculator.

 

Nota: 

 1. Pentru alegerea temei de licenta, studentii vor depune o Cerere de inscriere aprobata de cadrul didactic coordonator la inceputul anului universitar.
 2. Lucrarile de licenta vor fi elaborate în conformitate cu Ghidul pentru elaborarea si sustinerea lucrarii de licenta/disertatie.
 3. Lucrarile de licenta se depun împreuna cu CD/DVD-ul ce contine versiunea PDF a lucrarii tipariteDeclaratia de autenticitate atasata la sfarsitul lucrarii si Referatul conducatorului la secretariatul facultatii cu cel putin 10 zile inainte de sustinere.
 4. Lucrarea va fi insotita de o Cerere de inscriere la examenul de Licenta.
 5. Examenul de licenta se va desfasura in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 3106/2022 din 9 februarie 2022 privind metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie si „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie”.
 6. Pentru promovarea examenului de licenta, media finala trebuie sa fie cel putin 6.00, iar nota la fiecare proba trebuie sa fie cel putin 5.00.