Departamentul de Informatica
Facultatea de Stiinte

Conversie in Informatica

CURSURI DE CONVERSIE ÎN INFORMATICA

În baza OMECTS 6194/13.11.2012 si a Regulamentului Universitatii din Craiova de organizare si desfasurare a cursurilor de conversie profesionala a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, Departamentul de INFORMATICA din cadrul Facultatii de Stiinte a Universitatii din Craiova anunta începerea cursurilor de conversie profesionala a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar în specializarea INFORMATICA.

Cursurile de conversie sunt de doua tipuri:

 • cu durata de 3 semestre (90 credite) pentru cursantii a caror specializare înscrisa pe diplomele de licenta este în domeniul fundamental Stiinte Exacte (Matematica, Fizica, Chimie, Geografie);
 • cu durata de 4 semestre (120 credite) pentru cursantii a caror specializare înscrisa pe diplomele de licenta este în alt domeniu fundamental decât Stiinte Exacte.

Mentionam ca primele trei semestre vor fi comune pentru cele doua programe iar la acestea se pot înscrie doar cadre didactice încadrate în învatamântul preuniversitar cu diploma de licenta sau echivalenta.

Activitatea didactica se va desfasura saptamânal, în zilele de sâmbata si duminica, dupa un program ce va fi anuntat în timp util.

Programul de conversie în informatica se va finaliza cu un examen de absolvire care consta în elaborarea si sustinerea unei Lucrari de Absolvire.

Actul de studii eliberat dupa absolvirea cursului este „Diploma de conversie profesionala”, însotita de un supliment descriptiv.

Cursantii vor plati urmatoarele taxe:

 • Taxa de înscriere (100 lei)
 • Taxa de înmatriculare (150 lei)
 • Taxa de scolarizare (1000 lei/semestru)

 

Înscrierile se fac în perioada 03.09 - 23.09.2018 la Secretariatul Departamentului de Informatica, Cladirea Centrala a Universitatii din Craiova, sala 217 (tel 0251413728), de luni pâna vineri, între orele 8:00 - 15:00. Inmatricularea cursantilor se face in perioada 24-25 septembrie 2018.

Dosarul de înscriere va cuprinde urmatoarele acte:

 • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul facultatii)
 • Diploma de licenta (original sau copie legalizata)
 • Foaia matricola de la facultate (original sau copie legalizata)
 • Buletin/Carte de identitate – original si copie (se va legaliza de catre comisia de înscriere) sau copie legalizata
 • Certificat de nastere – original si copie (se va legaliza de catre comisia de înscriere) sau copie legalizata
 • Certificat de casatorie – original si copie (se va legaliza de catre comisia de înscriere) sau copie legalizata
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie din care sa rezulte ca este apt pentru înscrierea la facultate
 • Adeverinta de salariat care sa ateste statutul de cadru didactic încadrat în învatamântul preuniversitar al candidatului
 • Dosar plic

Pentru derularea programelor de conversie în informatica este necesar un numar minim de 25 participanti.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Departamentului de Informatica (D-na secretara Claudia Stan, tel 0251413728; email claus@inf.ucv.ro) sau la Responsabilul programului, D-nul Lector univ. dr. Dorel Savulea (savulea@central.ucv.ro)